Toch windmolens in De Ronde Venen?

De Ronde Venen – Afgelopen donderdag 11 januari maakte het Utrechtse provinciebestuur bekend dat er 27 locaties zijn die het meest kansrijk zijn voor het opwekken van windenergie met hoge windturbines. Het provinciebestuur geeft zelf aan “op deze manier helpt de provincie gemeenten om invulling te geven aan hun bijdrage aan de Regionale Energiestrategieën”. https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-stelt-de-meest-kansrijke-gebieden-voor-windenergie-vast

Eén van die kansrijke gebieden ligt volgens het provinciebestuur in De Ronde Venen. Het gaat om Baambrugge en wel aan beide zijden van de spoorlijn. De onderzoeksresultaten worden aangeboden aan de gemeente. De gemeente kan – volgens het provinciebestuur – de informatie gebruiken om in de komende zes maanden zelf locaties te kiezen voor wind- en/of zonne-energie. Daarmee gaat de provincie lijnrecht in tegen het besluit van de gemeenteraad om in De Ronde Venen juist geen enorm hoge windturbines te plaatsen.

Zon en Wind om doelstelling Parijs te halen
In juni 2019 heeft de regering het zogeheten ‘Klimaatakkoord’ gepresenteerd. Daarin wordt aangegeven hoe Nederland het internationale klimaatverdrag nakomt, dat in 2016 in Parijs is getekend. Doel van het Nederlandse Klimaatakkoord is om in 2030 35 Terrawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie op land op te wekken door middel van zonne- en windenergie. Nederland is daarbij verdeeld in 30 regio’s die elk een eigen Regionale Energie Strategie (RES) hebben uitgestippeld. 

RES U16
De Ronde Venen maakt deel uit van een bestuurlijk samenwerkingsverband – de RES U16. Daaraan participeren 16 Utrechtse gemeenten. In 2021 heeft elke RES in een ‘bod’ aangegeven hoe het gaat bijdragen aan het bereiken van de landelijke doelstelling in 2030. Landelijk telden de biedingen op tot 55 TWh. Als provincie met de kleinste oppervlakte aan land en water was het bod van de totale provincie Utrecht 2,4 TWh.

De Ronde Venen: geen windturbines
De gemeente De Ronde Venen heeft in juli 2021 in de RES U16 een bieding gedaan van 0,114 TWh. Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven de plaatsing van hoge windturbines uit te sluiten. Eind 2021 heeft De Ronde Venen ook bekend gemaakt dat plannen tot plaatsing van hoge windturbines vlak buiten de eigen gemeentegrenzen zouden worden aangevochten.

Provincie zoekt en vindt kansrijke locaties
Het provinciebestuur is van mening dat de biedingen van de Utrechtse gemeenten niet concreet genoeg zijn om de toegezegde 2,4 TWh daadwerkelijk te halen in 2030.  Daarom heeft het provinciebestuur in 2022 besloten om zo nodig met dwang te zullen optreden om zo alsnog plaatsing van hoge windturbines te kunnen verplichten door middel van een projectbesluit. De inzet van zo’n bestuurlijk dwangmaatregel is ook opgenomen in de samenwerkingsafspraken tussen de huidige provinciale coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en CDA.