!DURF doet niet mee aan verkiezingen 2022

Uithoorn – De fractievoorzitter van !DURF, Frans Boonmanlaat het volgende weten: “De kop van dit bericht zegt eigenlijk alles al, maar hierbij op persoonlijke titel en als fractievoorzitter van !DURF een toelichting. Een toelichting waarnaar na mijn mededeling aan diverse personen telkens gevraagd werd. Vanaf 2009 heb ik mij ingezet binnen het politieke speelveld in Uithoorn (eerst 4 jaar vanaf de publieke tribune en vanaf 2014 als raadslid). Op 29 november 2018 kondigde ik aan als onafhankelijk raadslid onder de fractienaam !DURF  mijn werkzaamheden als raadslid binnen de Uithoornse gemeenteraad voort te zetten. In een interview in een weekblad, gaf ik aan nog geen uitspraken te (kunnen) doen of ik mijzelf in maart 2022 weer verkiesbaar zou stellen. Nu, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022, werd de vraag om mijzelf weer verkiesbaar te stellen actueler als nooit tevoren.”

Persoonlijk drive

“In het eerdergenoemde interview heb ik toen aangegeven dat het denkproces hierover langs drie paden zou lopen. Aansluiting bij een andere politieke partij. Dit was en is voor mij op grond mijn opvattingen over politieke zuiverheid ook nu niet aan de orde. Continuering van mijn inzet en !DURF. Het feit dat ik nog steeds de innerlijke ‘drive’ voel om mijn inzet voor de Uithoornse samenleving te continueren en ook voel van toegevoegde waarde te zijn, zou continuering met !DURF een logische optie zijn. Voorwaarde voor continuering is voor mij en ook voor mijn achterban echter wel afhankelijk van een kwalitatief stevig kader onder !DURF. In de periode dat !DURF actief was hebben wij afscheid moeten nemen van één van onze belangrijkste en ervaren leden wat ook van invloed is geweest voor onze toekomstplannen. Mede hierom komen we binnen de vereniging tot de slotsom dat deelname aan de verkiezingen 2022 in de huidige omstandigheden niet aan de orde kan zijn.”

Inzet als raadslid

“Ondanks mijn persoonlijke ‘drive’ en mijn gevoel stond de optie, beëindigen van mijn inzet als raadslid, uiteindelijk ook open. Na ampel beraad met alle bij !DURF betrokkenen (en ook mijn thuisfront) heb ik de conclusie getrokken om niet aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 deel te nemen”, was getekend Frans Boonman.