Ontwikkeling Zeilfort Kudelstaart gestaakt

Aalsmeer – De ontwikkeling van Fort Kudelstaart tot Zeilfort Kudelstaart is gestaakt. Bij de huidige stand van zaken is onvoldoende zekerheid over een succesvolle toekomstige exploitatie. De gemeente en een vertegenwoordiging van Zeilfort Kudelstaart BV hebben daarom besloten om de samenwerking te beëindigen. 

Een project van zeer lange adem

In 2018 is naar aanleiding van een tender een aantal overeenkomsten gesloten met Zeilfort Kudelstaart BV, met het oog op verdere ontwikkeling van Fort Kudelstaart. Verschillende tegenslagen, onder andere van juridische aard, hebben van deze ontwikkeling een project van een zeer lange adem gemaakt. 

Stichting Fort Vrouwentroost opgeheven

De stichting Fort Vrouwentroost, die onlosmakelijk verbonden was aan het Zeilfort en als doel had het Werelderfgoed in stand te houden, de cultuurhistorische verhalen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam te vertellen en de kennis ten aanzien van de natuur en de waterrijke omgeving over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek, wordt opgeheven. 

Hoe nu verder

De gemeente blijft voorstander van de ontwikkeling van Fort Kudelstaart. In dit verband is een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding, waarmee een voorstel wordt gedaan voor de juridisch-planologische kaders waarbinnen een ontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Het is nu in de eerste plaats aan de gemeenteraad om te bepalen hoe in de toekomst om zal worden gegaan met Fort Kudelstaart.