Ontwikkeling Waterfront bij Watertoren opgeschort

Aalsmeer – In de raadsvergadering van 17 september 2020 is door de gemeenteraad unaniem ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning buitenplans afwijken en met het definitief ontwerp voor de herinrichting van het recreatiegebied Waterfront. Mede dankzij de aanpassingen in het plan, die middels amendement zijn gedaan, hebben de 289 zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-omgevingsvergunning ‘slechts’ geleid tot twee beroepen bij de rechtbank tegen de verleende omgevingsvergunning voor de afwijkingen van het bestemmingsplan. 

De indieners van de beroepen hebben ook om een voorlopige voorziening gevraagd. Aangezien deze verzoeken om voorlopige voorziening buiten de beroepstermijn waren ingediend, hebben deze niet geleid tot een onmiddellijke schorsing van het bestreden besluit (de omgevingsvergunning).

Vlonder, hek en fietsenstalling

De eerste voorlopige voorziening diende op 3 februari en is door de rechtbank afgewezen. De tweede voorlopige voorziening heeft gediend op 2 maart. Dit verzoek is gedeeltelijk toegewezen. De voorzieningenrechter schort het bestreden besluit op voor zover het de ontwikkeling van het gebied rondom de Watertoren betreft. Dit betekent dat de vergunning tot de uitspraak op het beroep geen afwijkingsmogelijkheid verleent voor realisatie van de vlonder, de verplaatsing van het hek en voor de vergroting van de fietsenstalling op het terrein van de  Watertoren.

Uitbreiding landtong bij het Surfeiland.

Na 1 september

Concreet qua uitvoering betekent dit dat er voorlopig niet geheid kan worden voor de vlonder/steiger nabij de Watertoren. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk weer opgepakt worden na 1 september. Financiële consequenties zijn minimaal, aangezien er toch al werkzaamheden over het seizoen getild werden. Beide beroepen worden tegelijkertijd behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank. De rechtbank heeft verzocht om data van verhindering door te geven in de periode mei tot en met augustus. Na een uitspraak inzake deze beroepen (6 tot 12 weken na behandeling) kan meer duidelijkheid gegeven worden over het afronden van de geschorste werkzaamheden bij en rond de Watertoren. 

Realisatie Waterfront tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg.