Ontwerp Kindcentrum in Mijdrecht krijgt vorm

Mijdrecht – Het bouwontwerp van nieuwbouwproject Kindcentrum Hofland & de Eendracht krijgt steeds meer vorm. Het is een passende huisvesting geworden voor de scholen de Eendracht, de Hoflandschool en kinderopvang van Kind & Co. Een kindcentrum voorbereid op de te verwachten groei in Mijdrecht,
gericht op een gezamenlijke visie op het opgroeien en ontwikkelen van de kinderen en passend voor wat betreft de hedendaagse technische eisen.  

Het gebouw

Iedereen komt via een gezamenlijk entree binnen, zo kunnen de kinderen, ouders en teamleden elkaar ontmoeten. Iedere gebruiker behoudt zijn of haar eigen identiteit en onderwijsconcept en heeft in het gebouw eigen maar ook gedeelde ruimten. Interne en externe groei is voorbereid. Het kindcentrum beschikt over een gezamenlijke aula, speellokaal, onderwijsruimtes, kantoren, ruimtes voor kinderopvang en een gezamenlijke teamruimte. Ook het buitengebied wordt gezamenlijk gebruikt. De ligging van het gebouw in het gebied is afgestemd met de gemeente en het ontwerp van het gebouw geniet een voorkeur vanuit de welstandscommissie.

Het gebouw is opgetrokken uit metselwerk in een gemêleerde kleurstelling, okerkleurige kozijnen en passende paneelinvullingen. Het bestaat uit twee lagen en voldoet aan alle hedendaagse eisen. Het gebouw is gasloos, beschikt over warmtepompen en zonnepanelen.

Buitenterrein
Er zal veel aandacht worden besteed aan de inrichting van het buitenterrein en de aansluiting met haar omgeving. Gewenst is een natuurlijke omgeving, waarin verhard en onverhard terrein opgenomen wordt in het ontwerp.

Daar waar mogelijk worden bestaande bomen gespaard en opgenomen in het terrein ontwerp.
Op termijn vinden gesprekken plaats over het wel of niet openbaar maken van het speelterrein.

Informatieavond

Op 15 december wordt er een informatieavond gehouden voor ouders en direct omwonende en de verwachting is dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning nog dit jaar wordt ingediend.

Planning woningbouw

De gemeente zal op basis van het nieuwe ontwerp van het Kindcentrum, de plannen voor de woningbouw, na sloop van de huidige schoolgebouwen, oppakken. Wanneer daar meer duidelijkheid over is zal de gemeente u hier verder over informeren.