Onderzoek in Westeinder voor aardwarmte

Aalsmeer – Vanaf 28 september vindt in Aalsmeer onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Er wordt hiervoor seismisch onderzoek uitgevoerd in de Westeinderplassen. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. 

Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Het onderzoek vindt plaats in het landelijk gebied van Vriezekoop en Bilderdam en op de Westeinderplassen.

Ponton met boorinstallatie

Wat mensen kunnen tegen komen op de Westeinderplassen is een kleine ponton met een boorinstallatie (ongeveer 2,5 meter hoog). De boor gaat door de bodem van de plas en boort een gat in de grond. In dit gat wordt een seismische lading (ontplofbare stof) geplaatst en het uiteinde wordt bevestigd aan een dobber, vergelijkbaar met de dobbers van een lijn in een zwembad. Ongeveer een kwartier later wordt één voor één de seismische lading tot ontploffing gebracht. Als je dicht in de buurt van de werkzaamheden vaart, kun je een drukgolf voelen aan de onderkant van de boot waar je in zit. Soms komt er ook geluid vrij. 

Onderzoek aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk wordt toegelicht: https://vimeo.com/337240295. Meer weten over de werkzaamheden? Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.