Onderscheiding voor 5 inwoners De Ronde Venen

De Ronde VenenVijf inwoners van De Ronde Venen zijn woensdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. Vier van hen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. 1 inwoner kreeg de onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Nijmegen.   

Petra Brugmans-Ros (Mijdrecht, 1952)

Zij zet zich al ruim 30 jaar, op verschillende gebieden en in verschillende functies, in als tolk Nederlandse gebarentaal. Het bekendst is ze van haar werk voor de NOS/NPO. Als tolk Nederlandse gebarentaal verrichte ze haar werk bij het NOS-journaal, het wekelijkse gesprek met de minister-president en incidenteel debatten in de Tweede Kamer. Door haar werkzaamheden voor de televisie speelde zij een belangrijke rol om deze wijze van communiceren op de kaart te zetten. Ze pleitte daarbij voortdurend voor een bepaalde standaard en kwaliteit. Naast haar werk voor televisie is Petra Brugmans sinds 2013 lid van het justitiecollectief Tolken Nederlandse Gebarentaal gespecialiseerd in strafrecht. Ze vervulde een belangrijke rol in het professionaliseren van het justitiedomein voor tolken gebarentaal. Haar meest recente initiatief is de oprichting van De Trainingshub. Dit is een kenniscentrum dat zich richt op projecten met en in de dovenwereld. Ook worden trainingen en opleidingen aangeboden. Petra Brugmans is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet van Dijk (Vinkeveen, 1947)

Is al ruim 50 jaar onlosmakelijk verbonden met de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude (WVA) en sinds 2008 erelid. Sinds zijn jeugd is hij lid en sinds 1971 maakt hij, met een onderbreking tussen 2008 en 2012, deel uit van het bestuur. In al deze jaren is hij actief geweest als vrijwilliger in de technische commissie en de wedstrijdcommissie. Hij heeft een actieve rol in vergaderingen en deed of organiseerde het onderhoud aan bezittingen van de WVA. Piet van Dijk is een bestuurder die mensen bij elkaar brengt en grote klussen weet te klaren met vele vrijwilligers. Hij had een belangrijke rol bij het opknappen van het schip uit 1895 dat begin jaren ’70 door de vereniging werd gekocht. Ook vervulde hij een belangrijke rol bij de herbouw toen het schip in de jaren ’90 door brand werd verwoest. Daarnaast vergde de bouw en het onderhoud van de starttoren de nodige inzet van hem. De kenmerkende stijl van Piet is er een van samenwerking en het terugdringen van tegenstellingen. Zijn brede kennis blijkt keer op keer zeer waardevol voor de vereniging. Na een moeilijke periode voor de WVA, trad hij in 2012 weer toe tot het bestuur. Hij wist samen met de andere bestuurders een nieuw toekomstperspectief te bieden voor de WVA en bouwde een goede samenwerking op met lokale aannemers en havenmeesters. Dit leidde tot de bouw van de nieuwe steiger en de aanwas van nieuwe leden. Piet heeft een perfect lokaal netwerk en onderhoudt met velen een goede relatie. Voor de WVA is hij daarmee van onschatbare waarde. Piet van Dijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wouter Fremerij (Mijdrecht, 1965)

Was in november vorig jaar voor de 50e keer Piet bij de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Al ruim 20 jaar zet hij zich in als Piet en bestuurslid en al 28 jaar is hij voorzitter van de stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger bij verschillende zaalvoetbalverenigingen, bestuurslid bij de carnavalsvereniging en mede-oprichter en coördinator bij de stichting Groot Hart. Vanaf 1972 is Wouter Fremerij Piet bij de intocht van Sinterklaas in Nijmegen, sinds 30 jaar is hij de Hoofdpiet. In 1989 werd hij bestuurslid van de stichting en sinds 1994 voorzitter. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het pietenbestand en bereidt en zit vergaderingen voor. In de weken voorafgaand aan de intocht heeft hij gesprekken met de gemeente, politie en andere noodzakelijke partners. Het is niet eenvoudig elk jaar de intocht op rolletjes te laten verlopen en voldoende Pieten en snoepgoed te regelen, maar bij Wouter is dit in vertrouwde handen. Ook na zijn verhuizing naar Mijdrecht is hij dit vrijwilligerswerk blijven doen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving de koninklijke onderscheiding in Nijmegen uit handen van burgemeester Hubert Bruls. 

Frans van der Pouw Kraan (Wilnis, 1946)

 Is al ruim 30 jaar zeer actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Van 1990 tot 2015 zette hij zich in voor het AJOC-festival. Hij was betrokken bij de op- en afbouw en voerde in verschillende commissies taken uit. ’s Ochtends om 6 uur was hij paraat om het laatste afval op te ruimen en dijk af te lopen op zoek naar weggegooide patatbakjes en bekers. Vanaf 1990 is hij actief bij de organisatie Ipse de Bruggen. Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Jaarlijks wordt een vrijwilligersdag georganiseerd waaraan 140 vrijwilligers deelnemen om klussen te klaren rond de kinderboerderij, de manege, camping, woningen en buitengebied. Frans is een van de vrijwilligers die familie en vrienden mobiliseert om mee te helpen. Ook voor klussen buiten deze dag staat hij klaar. Zijn inzet en enthousiasme zijn een voorbeeld voor de jongeren die jaarlijks deelnemen aan de dag. Sinds 2017 is Frans actief als vrijwilliger bij Maria-Oord in Vinkeveen. Hij toverde een verwilderde binnentuin om tot een prachtige tuin met een kas met tomaten en komkommers, een groentetuin, een bloementuin en een plek waar kippen hun eieren leggen. Elke dinsdag is hij, samen met een bewoner, in de tuin te vinden voor onderhoud en het schoonmaken van het kippenhok. Frans van der Pouw Kraan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mirelle Valentijn-Tersteeg (Wilnis, 1978

Zet zich professioneel en als vrijwilliger in om de wereld vriendelijker, veiliger en mooier te maken. Ze helpt sinds jaren jongeren en volwassenen om te gaan met pesten en is sinds 1993 actief in het jeugdwerk. Na eerst lid te zijn geweest, begon zij op 14-jarige leeftijd als vrijwilliger bij de Stichting Jeugdwerk Noorden. Ze begeleidde, met andere jongeren, een jongensgroep in de leeftijd van 6 tot 8 jaar en was betrokken bij tal van activiteiten, van de organisatie van de kerstmarkt tot de bingo. Ze was ook betrokken bij het jaarlijkse zomerkamp en was altijd bereid haar bijdrage te leveren. Ze heeft dit tot 2003 gedaan. Mirelle is in haar jeugd, zowel op de basisschool als in het middelbaar onderwijs, slachtoffer geweest van pesten. Ook in haar professionele carrière als kraamverzorgster heeft ze hiermee te maken gehad. Ze raakte in een burnout, voor haar het startsein om met haar verleden aan de slag te gaan en zich in te spannen dat geen enkel kind dit meer overkomt. Zij schoolde zich om tot docent Omgangskunde en zette zich professioneel en als vrijwilliger in voor een organisatie die het anti-pestbeleid in Nederland op de kaart zette. In 2004 richtte zij de landelijke stichting Omgaan met Pesten op. De stichting werkt nauw samen met het kenniscentrum Omgaan met Pesten waarvan Mirelle oprichter en mede-eigenaar is. De stichting zet zich in om de aandacht voor pesten te vergroten, projecten op te zetten en te ondersteunen en het netwerk van trainers sterk te houden. Mirelle is het gezicht van de stichting en besteedt een groot deel van haar vrije tijd aan de missie. Mirelle is sinds de oprichting ook betrokken bij de stichting Samen Sterk voor Kinderen in De Ronde Venen. De stichting zet zich in om kinderen van 4 tot 12 jaar te helpen bij een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling. De stichting biedt groepstrainingen en cursussen gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Mirelle stak veel tijd in de stichting op het moment dat veel voorzieningen voor de jeugd verdwenen of dreigden te verdwijnen. Zij heeft via de stichting honderden kinderen geholpen steviger in hun schoenen te staan, hun pestverleden te boven te komen en assertiever te zijn. Zij doet dit met veel passie, energie en inzet omdat voor haar elk kind dat gepest wordt er één teveel is. Mirelle Valentijn-Versteeg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.