VIB ontvangt Annemarie Van Gaal

Mijdrecht –  Bowling Mijdrecht was afgelopen maandag de locatie voor de algemene ledenvergadering (ALV) met aansluitende management sociëteit van ondernemersvereniging VIB De Ronde Venen. 

Tijdens de ALV ging voorzitter Daniël Storm in op zaken uit het jaarverslag als belangenbehartiging voor de ondernemingen bij gemeente en provincie. Werd er verteld over wijzigingen in het bestuur, de netwerkmogelijkheden, events en de samenwerkingen die het afgelopen verenigingsjaar aan de orde zijn geweest. Vice-voorzitter Wim van der Laan gaf tekst en uitleg bij het onderwerp bedrijfsruimte. En penningmeester Ronald Meijer deed verslag van de financiën en gaf een inkijkje in de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Het jaarverslag en de financiële rapportage werden goedgekeurd door de leden. Bestuursleden Ronald Meijer (Penningmeester) en Jan Posdijk (PR en Nieuwe Media) waren volgens het rooster aftredend. Ronald Meijer heeft zich weer verkiesbaar gesteld. Voor de functie PR en Nieuwe media is een vacature opgesteld voor een bestuurslid communicatie.

Formeel

Voor het informele gedeelte van deze dag had de VIB niemand minder dan Annemarie van Gaal uitgenodigd om als gastspreker op te treden. Annemarie van Gaal is naast TV-presentator van programma’s als ‘Een dubbeltje op z’n kant’, vooral een succesvol ondernemer en investeerder. In Nederland werd ze vooral bekend door haar inzet voor bewustwording in financiële zaken, bijvoorbeeld door haar boeken en tv optredens. Daarnaast is ze investeerder in verschillende bedrijven en ondernemingen. En trad ze op als informateur voor het college van Gedeputeerde Staten in Flevoland.

Gepassioneerd

Annemarie sprak gepassioneerd over alle aspecten van het ondernemerschap. Over dat je als ondernemer vooral aan je bedrijf moet werken en niet alleen in je bedrijf. En vertelde ze over de valkuilen en moeilijke momenten voor een ondernemer, waarbij lef en innovatie uiteindelijk altijd een grote rol spelen bij het benutten van ondernemerskansen! Ook sprak ze uit dat ondernemerschap en bedrijfservaring belangrijk zijn in de politiek. En Annemarie vertelde over haar kijk op en praktische toepassing van ideeën, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Veel verschillende onderwerpen die tot veel discussies in de zaal hebben geleid. Annemarie van Gaal: “Overal liggen kansen, maar de mooiste ondernemerskansen liggen vaak buiten de gebaande paden. Door de markt anders te benaderen, je bedrijf anders te organiseren, je vacatures anders in te vullen of met andere verdienmodellen te werken, kun je van vrijwel iedere onderneming een succes maken!” Annemarie vertelde dit aan de hand van aansprekende voorbeelden en ervaringen uit haar eigen carrière.