Onderhoud bomen Hornweg

Aalsmeer – Vanaf maandag 1 december starten snoeiwerkzaamheden aan de bomen langs de Hornweg. De snoei is noodzakelijk voor het onderhoud en het in stand houden van de waardevolle laan. Ook zullen enkele bomen worden gekapt, hoofdzakelijk in het noordelijke gedeelte van de laan. Recent zijn de bomen geïnspecteerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat enkele bomen niet veilig zijn in de toekomst. De werkzaamheden zullen met een hoogwerker worden uitgevoerd en het verkeer zal enige hinder ondervinden. De laan langs de Hornweg is een belangrijke laan in de groenstructuur van Aalsmeer. In de loop van de jaren zijn verschillende bomen gekapt. In het komende plantseizoen zullen daar waar mogelijk enkele bomen worden aangeplant om de laan te behouden.