Nieuwe Dorpsdichter van Aalsmeer: Marcel Harting

Aalsmeer – Zowel de jury als het in groten getale opgekomen publiek hebben Marcel Harting als nieuwe Dorpsdichter gekozen. De verkiezing tot nieuwe Dorpsdichter vond donderdagavond 25 januari plaats in De Oude Veiling, waar tevens aandacht was voor de 25e Gedichtendag. Maar liefst 26 dichters brachten hun gedachten over het thema ‘Thuis’ voor het voetlicht. Veel poëzie dus, deze avond, die werd georganiseerd door Gemeente Aalsmeer in samenwerking met Kunst en Cultuur Aalsmeer. Muzikaal werd het gedichtenfestijn opgeluisterd door saxofonist Robbert Tuinhof. 

Saxofonist Robbert Tuinhof.

Officieel gehuldigd

Het was een gemêleerd gezelschap, de kandidaten voor de nieuwe Dorpsdichter van Aalsmeer. Gerard Zelen met een mooi lofdicht op het dorp, Marianne Knecht met humorvolle kwinkslagen op de mantel die het Florabeeld ten tijde van het Sinterklaasfeest droeg en prikkelende kritische nootjes over Aalsmeer en Aalsmeerders van Joke van der Zee. Ook de liefdevolle dichtregels over zomerse dagen van Teddy Kleijberg zorgden voor vervoering, knap dat zij op zo’n jonge leeftijd het publiek met haar woorden weet te roeren.

Dat geldt zeker voor Marcel Harting: als hij voordraagt ontpopt zich een flamboyante spraakwaterval die alle gebeurtenissen in Aalsmeer poëtisch benoemt. En dat terwijl de titel van zijn gedicht ‘De dag dat er niets gebeurde’ was! Marcel won met zijn gedicht en voordracht de verkiezing tot Dorpsdichter. Hij werd officieel gehuldigd door wethouder Willem Kikkert van Cultuur omdat het vanaf nu een officiële functie is binnen de Gemeente Aalsmeer. 

Laat gedichten leven’

“Dichten is ánders onder woorden brengen van thema’s waar emotie bij om de hoek komt kijken.” Zo omschrijft Joke haar voorliefde voor dichten. Teddy wil haar poëzie delen en op die manier ook het dichten toegankelijker maken. Gerard verwerkt gedachten in gedichten waarna nieuwe, mooie verhalen ontstaan. Marianne toonde zich enthousiast bij de gedachten Dorpsdichter te zijn: “Meer dichten en voordragen, diversiteit brengen met Aalsmeer voorop”, vertelde ze. Marcel mag deze woorden in praktijk gaan brengen. Met zijn “Ik wil dichten voor jou, voor ú, voor iederéén, met een kritische noot of juist verzachtend woord” veroverde hij de harten van juryleden en het publiek. 

De Dorpsdichter-kandidaten mochten het spits van de verdere avond afbijten. Voorgesteld door Marijke Haremaker die Jan Daalman verving. De tot dat tijdstip huidige Dorpsdichter moest wegens ziekte afzeggen maar had wel een videoboodschap voor de nieuwe te kiezen Dorpsdichter. “Laat gedichten meer leven in Aalsmeer”, is zijn vurige wens. Hij was het die ijverde om het ambt van Dorpsdichter ook een echte functie te laten zijn. Dat is een wens die al is uitgekomen. Jan trad de afgelopen jaren op diverse speciale momenten in Aalsmeer op en gaf in dichterlijke zin zijn repliek. Tijdens de verkiezingsuitslag in een vol gemeentehuis of op het serene Boomkwekerskerkhof: je moet de sfeer aanvoelen en de mensen met woorden weten te raken. Dat vereist ook durf: je staat ineens in het middelpunt. Dit gold uiteraard voor alle 26 deelnemers aan Gedichtendag 2024 die hun paar minuten in de spotlights pakten. Het publiek genoot van zoveel soorten gedichten, sommige mooi door hun eenvoud en andere weer gewaagd of emotievol. Eén ding is zeker: de mensen in de zaal voelden zich op enig moment geraakt en dat is wat poëzie met je doet. Een geslaagde avond! Alle 26 gedichten zijn in een bundel gevat en die is voor 5 euro te koop. Inlichten via poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl

Winnaar Marcel Harting.