Nepal Benefiet Aalsmeer rondt waterproject in Tobang af

Aalsmeer – In november 2020 heeft Stichting Nepal Benefiet het waterproject in Nepal met succes afgerond. Hierdoor zijn 33 families, bestaande uit totaal ongeveer 250 mensen voorzien van schoon drinkwater. Een prachtig resultaat.

Om dit te realiseren is samengewerkt met de lokale partij Kanchan Nepal, een organisatie die gespecialiseerd is in technische ondersteuning van waterprojecten. Kanchan Nepal bouwde  samen met de lokale bevolking totaal 33 watertanks. Deze tanks vangen gedurende het hele jaar water op via leidingen langs het dak. Het eerste regenwater via het dak wordt voor sanitaire doeleinden gebruikt en het schone water wordt opgevangen en wordt als drinkwater gebruikt. De tanks kunnen 6.000 liter water opvangen. 

Het project is nu afgerond en de tanks in gebruik genomen. De eerste reactie van de bewoners is dat ze heel blij en dankbaar zijn met de watervoorziening in hun dorp.  Een reactie van een moeder in het dorp Tobang: “Thank you so much for giving our children a golden future.” Door de watertanks zijn de omstandigheden op het gebied van hygiëne en lichamelijk welzijn voor de plaatselijke bevolking toegenomen. 

“Dit kon niet zonder alle sponsoren en donateurs. Dankzij deze bijdragen hebben wij het project versneld kunnen afronden en nog voor de regenperiode alle families van schoon drinkwater kunnen voorzien. Wij bedanken iedereen hartelijk voor hun bijdrage aan onze stichting,” aldus nieuwe voorzitter Luci Beumer-Persoon. “Namens alle families in Tobang en Stichting Nepal Benefiet: Dhanyabad!”

Wilt u ook helpen?
Op dit moment helpt de Aalsmeerse stichting Nepal via een noodfonds in coronatijd. Ook wordt binnenkort gestart met een nieuw waterproject. Draagt u/jij de stichting ook een warm hart toe? Steunen kan door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL89 RABO 0332 7602 51 ten name van: donatie Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer of via de doneer knop op de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. De stichting heeft een ANBI status, dus giften kunnen opgevoerd worden als aftrekpost bij de belastingaangifte.