Natuurwerkdag op Fort aan de Drecht

Uithoorn – Op zaterdag 2 november kiest de Knotgroep Uithoorn het Fort aan de Drecht uit om mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag. Door het hele land heen wordt op 2 november op meer dan 500 locaties gewerkt in de natuur en vóór de natuur. Het Fort aan de Drecht is een mooie plek om een ochtend actief bezig te zijn om de bijzondere natuur op het forteiland te behouden en verbeteren. Iedereen wordt uitgenodigd, jong en oud, om mee te werken. Deze ochtend wordt op het Forteiland gehooid, zowel de keelzijde als de frontzijde.

Het doel van het hooien is het schraal houden van het zandige oppervlak van het fortterrein. Terwijl in de wijde omgeving alleen veen en klei aan de oppervlakte komen, is voor het bouwen van het fort een grote hoeveelheid zand aangevoerd om genoeg stabiliteit te bieden aan het fort. Zo is er behalve een uniek gebouw ook een uitzonderlijke grondsoort waarop bijzondere planten voorkomen. Maar dan moet wél voorkomen worden dat er overbemesting optreedt. Vandaar het schraal houden.

Hooibeurt

Het gras is een paar dagen eerder  gemaaid. Het werk deze zaterdagochtend bestaat uit het bijeenharken van het maaisel en dat met berries wegdragen naar broeihopen. Daarin kunnen allerlei bijzondere dieren goed de winter doorkomen. De Knotgroep verzamelt zich bij de toegangsbrug aan de Grevelingen in Uithoorn om 9.00 uur. Rond half elf is er koffiepauze met koek. En om 13.00 uur wordt gestopt voor een kop stevige soep. Iedereen die graag in de natuur werkt op deze bijzondere plek, is van harte welkom. De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap, neem zelf mok en lepel, en stevig, waterdicht schoeisel mee.

Aanmelden via www.natuurwerkdag.nl  voor de locatie Fort a/d Drecht in Uithoorn. Verdere informatie bij Bert Schaap, 0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl.