Narcissen brengen fleur op bouwlocaties Hornmeer

Aalsmeer – Begin deze week is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de toekomstige woonlocaties in de Roerdomplaan en Meervalstraat. De eerste ‘klus’ betrof het verwijderen en circa 78 bomen en diverse struiken. Daarnaast staan in het park nog 13 waardevolle bomen waarvoor de aanvraag om te mogen kappen nog beoordeeld wordt.

Er is hard gewerkt gezien de grote stapels stammen en takken op de terreinen. De natuur trekt zich niets van alle werkzaamheden aan, de narcissen staan ‘gewoon’ in bloei en deze vrolijke, gele bloemen geven toch nog wat fleur aan de best al kale locaties.

Na het kappen van de bomen wordt verder gewerkt aan het bouwrijp maken met aanleg van nutsvoorzieningen en bouwwegen. De verwachting is dat in het derde kwartaal de eerste bouwpaal de grond in gaat. Aan de Meervalstraat komen maximaal 80 koopwoningen en in de Roerdomplaan gaan drie bouwblokken met appartementen en een zorgplint verrijzen.