Antonius van Paduakerk open op monumentendag

De Hoef – Geniet op monumentendag 10 september van het orgelspel en bekijk de tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk in 2021 De H. Antonius van Paduakerk is een kleine rooms-katholieke kruiskerk, in sobere neogotische stijl, gelegen aan de Oostzijde 44 in De Hoef, langs de Kromme Mijdrecht. Ter rechterzijde ligt de pastorie. De kerk heeft een symmetrische puntgevel met centraal een inpandig spitsboogvormig portiek met een smalle rand uitkragend metselwerk. Het dak bestaat uit elkaar kruisende zadeldaken met een spits en een kruis met weerhaan.

In de kerk bevindt zich een rijks monumentaal orgel wat in 1829 is gebouwd door Wander Beekes voor de toenmalige katholieke kerk in Breukelen. In 1950 is het orgel aangekocht door het kerkbestuur in De Hoef en is daar geplaatst aan de achterzijde van het oksaal (balkon waar het zangkoor plaats neemt). Bij de grootscheepse restauratie van het orgel in 1991 kreeg deze weer zijn oorspronkelijke plaats als frontorgel vooraan op het oksaal. In 2020 heeft het tweede deel van de restauratie plaats gevonden. Hiermee hopen we nog vele jaren van dit unieke instrument, met alle 830 nog originele orgelpijpen, te kunnen genieten.

De kerk is geopend tussen 11.30 en 13.30 uur. Om 11.30 en om 12.30 wordt het orgel bespeeld.
Ook liggen er mooie fotoboeken (van de tentoonstelling van het 100-jarig bestaan in 2021) ter inzage.