Mission House vraagt hulp voor kliniek in Nigeria

Aalsmeer – De stichting foundation Mission House is in 2023 in de gelegenheid geweest onder andere met behulp van subsidie van OSA het doktershuis bij ziekenhuis The Helping Hands in Ado Ekiti te Nigeria af te maken. Het is nu gereed en ingericht met ook voor verplegend personeel en patiënten een kantine.

Aan het einde van het jaar kreeg de stichting van contactpersoon, dokter Dare, het verzoek om steun voor de bouw van een dak op de muren van een dorpskliniek in zijn geboortedorp Kota Ekiti. Dokter Dare organiseert elk jaar rond zijn verjaardag en ter gelegenheid daarvan een hulpactie met een aantal vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen in zijn geboortedorp. Zij geven dan gratis medische hulp en medicijnen aan de mensen die dat nodig hadden, maar zich geen medische zorg kunnen veroorloven. Er bestaat geen zorgverzekering in Nigeria en vooral arme mensen moeten daarom zorg ontberen. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in 2021 vroeg dokter Dare financiële steun om in zijn geboortedorp een kliniek te bouwen, waar alle mensen van het dorp medische hulp kunnen krijgen. De bouw ging van start, maar na het optrekken van de muren was het geld op. Eind 2023 kon de stichting uit eigen middelen 1.500 euro overmaken, waardoor het dak binnen een maand gerealiseerd werd. Maar, muren en een dak vormen nog geen kliniek. 

Dokter Dare heeft daarom om financiële steun gevraagd voor de afbouw en inrichting van de kliniek. Hier is een bedrag voor begroot van 7.500 euro. Stichting Mission House heeft bij stichting OSA een verzoek om subsidie gedaan. De stichting heeft een aantal vaste donoren. Ook worden financiën gegenereerd door de verkoop van zelfgemaakte kerstkaarten. Maar elke financiële steun is welkom. Kijk voor meer informatie op de website: www.gambiamission.com.