Metamorfose voor terrein rond De Bloemhof

Aalsmeer – Stichting Leefomgeving Schiphol heeft eind september 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Machinepark’. Dat betekent dat de plannen voor een brede groene strook langs de Machinetocht en het Zwanenwater en de herinrichting van de buitenruimte van De Bloemhof kunnen worden uitgevoerd. De gemeenteraad heeft hier afgelopen 29 oktober een definitief besluit over genomen.

De buitenruimte van de Bloemhof ondergaat straks een ware metamorfose. De rommelige, betonnen parkeerplaats verandert straks in sportvelden, waaronder een multiveld, twee beachhandbalvelden en een jeu-de-boulesbaan, die vrij toegankelijk zijn. De entree voor auto’s wordt verplaatst naar de Braziliëlaan en de parkeerplaatsen krijgen een ‘groenere’ verharding (kunststofmatten met groen). Dit heeft een vriendelijk uitstraling en zorgt ervoor dat het regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Het ‘krachthonk’ en de kleedkamers van de handbalvereniging worden verplaatst. Het is de bedoeling dat straks iedereen gebruik kan maken van de fitness in het krachthonk. Verder krijgen jongeren een nieuwe hangplek (‘JOP’), die bestaat uit twee containers die haaks op elkaar worden geplaatst. Deze vervangt de huidige voorziening. Ook komt er een ontmoetingsplek voor ouderen bij de sportkantine.

Sporten in bloemrijke omgeving

Naast De Bloemhof komt het startpunt voor een fitness parcours en wandelpad door de groene buffer richting het Zwanenwater met allerlei trim- en fitnesstoestellen. Langs het wandelpad en bij het water komen bankjes en bij het water wordt een steiger aangelegd. Verder komen er veel bloeiende planten, dat was een nadrukkelijke wens van de omwonenden. Daarnaast komt er – ter hoogte van het historische ketelhuis – een nieuwe brug vanaf de Machineweg om de toegankelijkheid van het park te vergroten. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden starten in 2021 en uiterlijk in 2022 gereed zijn. Zodra de richtlijnen rondom corona het toelaten, worden de omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de realisatie. Voor vragen kan contact opgenomen worden met C. Riechelman via c.riechelman@amstelveen.nl.

Watergang bij De Bloemhof

De aannemer is eind september begonnen met het doortrekken van de watergang achter de woningen van de Hornweg en naast De Bloemhof. In dat kader wordt ook een duiker aangelegd op de plek van de huidige entree naar het parkeerterrein. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via de Braziliëlaan. Het langzaam verkeer kan wel gebruik blijven maken van deze toegang. Zodra de werkzaamheden voor de herinrichting van de buitenruimte van De Bloemhof starten, wordt deze situatie definitief.