Met lobbyproces 130 km op A2 voorkomen

De Ronde Venen – Rijkswaterstaat (RWS) werkt momenteel aan het groot onderhoud van de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel. Daarbij brengt RWS stiller asfalt aan. De verwachting is dat de minister van Infrastructuur en Water na de werkzaamheden de snelheid overdag gaat verhogen. Daarvoor moet een Verkeersbesluit worden genomen. Een snelheidsverhoging doet de positieve effecten van stil asfalt grotendeels teniet. De gemeente is onder meer daarom tegen de snelheidsverhoging en lobbyt bij provincie en Rijk om dit besluit te voorkomen.

Wethouder Kiki Hagen: “Een snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur vind ik onbegrijpelijk. Een snelheidsverhoging doet niet alleen de positieve effecten van stil asfalt grotendeels teniet, het heeft ook negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, tast de omliggende natuurgebieden verder aan en staat haaks op de klimaatdoelstellingen van de gemeente en van Nederland. Ik ga ervan uit dat de minister dit inziet.”  

Stikstof

Bij de verhoging van de snelheid neemt de neerslag van stikstof toe. Te veel stikstof is schadelijk voor verschillende planten en dieren. Daarom zit er een limiet aan de toegestane uitstoot en neerslag van stikstof. Het Programma Aanpak Stikstof was gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Door het te veel aan stikstof in natuurgebieden omlaag te brengen bood het PAS ruimte aan nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten. Grote projecten hadden daarbij voorrang op lokale ontwikkelingen.

Uitspraak

Met de uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State dit programma ongeldig verklaart. Natuur- en milieuorganisaties hadden de zaken aangespannen, omdat ze het onterecht vinden dat de Nederlandse overheid ervan uitgaat dat de stikstof-neerslag in Nederland zal afnemen en bedrijven daarom nu alvast mogen uitbreiden. Raad van State stelde deze organisaties in het gelijk. De gemeente De Ronde Venen vraagt de provincie Utrecht per brief de gemeente te steunen in het verzet tegen de voorgenomen snelheidsverhoging. Stichtse Vecht heeft deze brief mede ondertekend en wacht het lobbyproces af.