Meer ‘groen’ in Zijdstraat door zomerstorm

Aalsmeer – Ongeveer vijftig meldingen heeft de brandweer afgelopen zaterdag 25 juli gehad over omgevallen bomen en loshangende takken tijdens en na de zomerstorm. De vrijwilligers hebben een lange dag keihard gewerkt om te zorgen dat wegen vrij gemaakt werden van omgevallen bomen en afgewaaide takken. Diverse malen is de zaag ter hand genomen om loshangende takken die mogelijk voor schade en ongevallen zouden kunnen zorgen te verwijderen. De ladderwagen van het korps Amstelveen bracht hierbij uitkomst. De eerste boom ging rond half twaalf in de ochtend om op de Lijnbaan en belandde op de weg. Na deze klus geklaard te hebben, volgden nog heel veel andere bomen die niet bestand bleken tegen de zomerstorm en dus ‘hulp’ nodig hadden van de brandweer.

Ook diverse grote bomen in tuinen van inwoners konden niet op tegen de harde wind. Ze werden letterlijk uit de grond gerukt. Onder andere in de Zijdstraat verloor een oude Kastanjeboom het van de wind en ging plat op het Molenplein. Het stalen bankje voor de boom liep een forse deuk op. Het beeld van de paardenfluisteraar zag de stam en de takken heel dichtbij vallen, maar is de dans ontsprongen.

De wens van Aalsmeerse Belangen om meer groen te realiseren in de Zijdstraat is verhoord. De fractie diende hierover een motie in tijdens de behandeling van de Lentenota. Het groenidee kreeg geen meerderheid, ander openbaar groen krijgt eerst aandacht. Blijft wel een goed idee om de winkelstraat meer in het groen te zetten, maar zo letterlijk als nu is gebeurd… Zonde van deze oude boom!