Meedenken met gemeente over participatie

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer werkt aan een visie op participatie. Participatie gaat over meedenken en meedoen bij plannen en projecten die spelen in de gemeente, wijk, buurt of straat. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit om aan te geven hoe zij betrokken willen worden. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld. Deze kan tot en met maandag 24 juli worden ingevuld. De inbreng van inwoners en ondernemers zorgt er onder meer voor dat beleid en projecten beter aansluiten op de praktijk. 

Inwonersparticipatie is vooral de afgelopen vijf jaar sterk in ontwikkeling. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meepraten over onderwerpen die hen raken en interesseren. Bijvoorbeeld de verkeersdrukte in de wijk/straat, de (her)inrichting van de buitenruimte of voorzieningen in Aalsmeer en Kudelstaart. Inwoners kunnen ook zelf initiatieven indienen. Meedoen en meedenken kan op verschillende manieren en momenten. Sommige inwoners willen vanaf het begin meedenken over plannen. Anderen geven liever advies, of doen mee als het project uitgevoerd gaat worden. 

Samen werken aan leefbaarheid

“Door participatie willen we graag inwoners en overheid dichter bij elkaar brengen. Met waardevolle inbreng van inwoners kunnen we projecten en plannen nog beter maken. Zo kunnen we samen werken aan een mooi en leefbaar Aalsmeer. Ik hoop dan ook van harte dat zo veel mogelijk inwoners en ondernemers de vragenlijst invullen. Zodat wij weten op welke manier zij graag willen meedenken en meedoen. En dat nemen we mee in de participatievisie die wij gaan opstellen”, aldus wethouder Willem Kikkert (Participatie). 

Vragenlijst invullen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Monventem, in opdracht van de gemeente. Het geeft inzicht in hoe en wanneer inwoners en ondernemers betrokken willen worden bij plannen en ontwikkelingen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het onderzoek is tevens een 0-meting voor het rapportcijfer dat inwoners op dit moment aan de participatie in Aalsmeer geven. Zoals staat beschreven in het raadsprogramma. De vragenlijst is in te vullen via www.moventem.nl/aalsmeer, het invullen duurt maximaal tien minuten. Er is een papieren versie op te halen op het raadhuis of telefonisch aan te vragen via Moventem: 0800 1904. 

De resultaten van het onderzoek vormen samen met gesprekken met wijkraden, ondernemersverenigingen en andere maatschappelijke organisaties de bouwstenen voor de participatievisie. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten gedeeld op de website van de gemeente.