Mediatoren OBS De Kajuit

Uithoorn – Afgelopen donderdag hebben zes leerlingen uit groep 7 hun diploma Mediator ontvangen. OBS De Kajuit is een Vreedzame school. Dat betekent dat er wordt gewerkt met de methode Vreedzame School. Dit is een methodiek waarin kinderen binnen de muren van de basisschool leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te treden. De kinderen leren vanaf jonge leeftijd te werken met een stappenplan om conflicten met elkaar op te lossen.

Het stappenplan uit de methode Vreedzame School ziet er als volgt uit.
1. Stop zeggen, afkoelen en tot 10 tellen.
2. Zet je gele pet op. Zeg wat jij wilt. Luister naar wat de ander wil. 
3. Probeer een win-win-oplossing te vinden. 
4. Geef elkaar een hand en voer de oplossing zo goed mogelijk uit. 

Komen de kinderen er zelf niet uit en zoeken zij hulp? Dan hebben wij in de school opgeleide mediatoren uit groep 7 en 8 die de kinderen helpen bij het oplossen van hun conflict. In vier weken tijd worden de mediatoren opgeleid tot mediator. De leerlingen werken met een speciaal stappenplan voor mediatoren om binnen veilige richtlijnen hulp te bieden aan de kinderen. Zij weten ook wanneer zij niet mogen helpen en op welk moment de leerkracht ingeschakeld moet worden.

Dit schooljaar mogen wij Rosalie Webbers, Tom Shore, Matthias Schreuder, Mats van Manen, Nevaeh ten Rouwelaar en Lisa Hoogeveen feliciteren met het behalen van hun diploma Mediator.

Het was een zeer feestelijke uitreiking waarbij de nieuwe mediatoren in het bijzijn van hun ouders, leerkrachten en de kinderen in de aula hun diploma en gele pet ontvingen.