Lichte krimp export bloemen en planten eerste kwartaal

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit het eerste kwartaal van 2023 af met een exportwaarde van bijna 2 miljard euro. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij-produkten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De exportwaarde van zowel bloemen als planten kromp met 4%.

“Vooraf waren de inschattingen over het eerste kwartaal behoorlijk negatief, maar dat viel alleszins mee”, meldt Jan van Dam, CEO bij Dutch Flower Group.

Plus in maart

“Na tien aaneengesloten maanden van krimp, kende maart een plus. Dat biedt perspectief voor de aanloop naar de Moederdagen en andere geefmomenten”, vertelt Matthijs Mesken, directeur van de VGB. Handelaren zijn voorzichtig positief over het verloop van het volgende kwartaal.