Kunst en groen op Stokkeland krijgt meer aandacht

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Vrijdagochtend 29 september kwam wethouder Willem Kikkert naar het Stokkeland om daar een beeld in ontvangst te nemen, dat straalde in de zon. De schenking – een genereus gebaar van Anton van de Polder – die helaas zelf niet meer dit heugelijk feit kon meemaken, hij overleed in 2021. 

Gelukkig was wel zijn weduwe mevrouw Tiny Siemonsma bij de samenkomst aanwezig. Met haar waren familie, belangstellenden en flatbewoners meegekomen. Ook de voormalige Kunstadviescommissie gaf acte de présence.

Vanaf de start – drie jaar geleden – waren de drie leden nauw betrokken bij de schenking. Zij zagen de potentie van de sculptuur dat door het lijnenspel ruimte laat voor fantasie.

Wethouder Willem Kikkert toonde zich verheugd over het roestvrij stalen beeld dat is ontworpen door de beeldhouwer Rudolf Wolf en in Aalsmeer is vervaardigd. 

In zijn korte toespraak werd duidelijk dat de heer Kikkert een culturele samenleving toejuicht en daarbij hoort ook zeker kunst in de openbare ruimte omdat kunst verbindt. Sportief van hem was dat er werd toegegeven dat het plaatsen van dit beeld, allemaal wel wat sneller had gekund. Het beeld heeft nu eindelijk een fraaie plek gekregen en staat zo gesitueerd dat het van alle kanten een nieuw perspectief biedt. Aalsmeer is niet alleen een beeld rijker maar mede door de plaatsing van dit sculptuur is ook het besef gekomen dat dit unieke stukje groen meer aandacht en zorg verdient. De komende maanden wordt er gesnoeid en gemaaid waardoor ook de andere aanwezig beelden weer zichtbaar worden. 

Stokkeland is door jong en oud een veel bezochte en geliefde plek waar Aalsmeer zuinig op kan zijn. 

Foto: Tobias Rothe.