Vervuilend vliegtuig

Kudelstaart let op: Meer overlast!

Aalsmeer – Op donderdag 5 januari start het ‘microklimaat Leimuiden’. Dit is een proef waarbij vliegtuigen die vertrekken vanaf de Kaagbaan richting het zuiden, oosten en noorden een eerdere linkerbocht zullen gaan vliegen vanaf de Kaagbaan. Dit experiment is bedoeld om de geluidsoverlast in Leimuiden en Burgerveen te verminderen.

De bewonersvertegenwoordigers van Kudelstaart in de ORS (OmgevingsRaad Schiphol) hebben tevergeefs getracht dit te voorkomen.

Er zal begonnen worden met een test welke in ieder geval meer geluidshinder zal gaan geven dan voorheen, met name in het zuidelijk deel van Kudelstaart. Dit gaat acht maanden duren. De kans is aanwezig men hierna overgaat tot een nog slechtere variant voor Kudelstaart.

Vanaf het begin van de testfase, 5 januari, wordt u dan ook dringend  verzocht om eventuele waargenomen grotere geluidsoverlast (vliegtuigen vliegen lager en dichter langs Kudelstaart) te melden bij BAS (bewonersaanspreekpunt).

Dit kan op de internetsite www.bezoekbas.nl onder het tabblad ‘vraag/klacht indienen’ waarbij u zich eerst dient te registreren. Dit kunt u ook telefonisch doen via telefoonnummer 020-6015555.

Het is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat Kudelstaart nog verder benadeeld zal gaan worden in de toekomst.

Naast deze extra overlast zal in 2017, vanaf 20 maart tot 28 mei, de Kaagbaan voor groot onderhoud 10 weken buiten gebruik zijn. De hinder zal dan echter nog groter zijn aangezien de Zwanenburgbaan dag en nacht ingezet zal gaan worden in deze periode. Kortom, uw medewerking is van groot belang!