Krediet voor nieuwbouw Hornmeerschool

Aalsmeer – Op donderdag 12 maart komt de commissie Maatschappij en Bestuur bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, voorzitter is Dick Kuin van AB en belangstellenden zijn welkom. Gesproken wordt over het voorstel om een voorbereidingskrediet van 220.000 euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de brede Hornmeerschool ter vervanging van de gebouwen van de basisscholen  De Wegwijzer in de Roerdomplaan en De Hoeksteen in de Ophelialaan. In het nieuwe schoolgebouw voor totaal 17 groepen leerlingen gaat ook kinderopvang aangeboden worden. Extra aandacht wordt besteed bij de vormgeving van het gebouw aan duurzaamheidaspecten. Het schoolbestuur heeft uitgesproken zelf bouwheer te willen zijn. Om de plannen verder uit te werken is het thans nodig externe deskundigen in te schakelen en hiervoor is het voorbereidingskrediet nodig. Parallel aan de bouwvoorbereiding zal het college de globale herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan voorbereiden. Na behandeling in de commissie volgt besluitvorming in de raadsvergadering van 26 maar. Vooralsnog gaat de gemeente er qua planning van uit dat het nieuwe schoolgebouw in 2018 in gebruik genomen kan worden. En nog een krediet wordt gevraagd in de commissie Maatschappij en Bestuur. Een bedrag van 170.000 euro voor de uitbreiding van de klimaatinstallatie van brede school De Rietpluim in Kudelstaart. Op zonnige dagen loopt de temperatuur in de bovenste lokalen op tot ontoelaatbare hoge waarden. Met het aanbrengen van afzuigunits bij de 14 bovenste lokalen wordt een aanzienlijke verlaging van de temperatuur op zonnige dagen beoogd. Besluitvorming vindt eveneens plaats in de raadsvergadering van 26 maart.

Fort Kudelstaart

Na afloop van de vergadering vindt een informatief overleg plaats over de actuele ontwikkeling rondom het project Fort Kudelstaart.

 

Foto: De locatie aan de Dreef waar de nieuwe brede school gebouwd gaat worden voor De Hoeksteen en De Wegwijzer.