Koninklijke onderscheiding voor Anneline Smit

Vinkeveen – Anneline Smit uit Vinkeveen is dinsdag 6 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het welzijn van kwetsbare mensen. De koninklijke onderscheiding werd dinsdag aan haar uitgereikt door burgemeester Maarten Divendal. Dat gebeurde tijdens een feestelijke middag waarop het 200-jarig bestaan werd gevierd van de stichting ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’.  Anneline Smit is sinds 2004 lid en sinds 2012 voorzitter van de stichting. De stichting is vernoemd naar de Amsterdamse koopman Josephus Augustinus Brentano. Hij bepaalde in zijn testament dat van zijn vermogen een oudemannenhuis moest worden gebouwd en beheerd. Ook het levensonderhoud van de bewoners werd uit zijn nalatenschap betaald. In 1825 opende het eerste oudemannenhuis de deuren aan de Herengracht in Amsterdam.

Doel van de stichting Brentano is onder andere het bevorderen van het welzijn van (kwetsbare) ouderen. Dit doet zij door activiteiten op het gebied van muziek, beweging en cultuur voor ouderen financieel te ondersteunen. De wijze waarop Anneline de Stichting Brentano’s een nieuwe weg heeft gewezen met visie, beleid en daadkracht wordt door velen als bijzonder gezien. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met bijna alle grote stichtingen die zich bezighouden met ouderenbelangen en veel nieuwe jonge bestuurders hebben zich bij de stichting aangemeld.

Inzet voor mensen met financiële problemen

Van 2017 tot 2022 was Anneline tevens voorzitter van de Stichting Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA). Voordat dit een stichting werd, was dit een zelfstandig programma dat draaide via stichting Het R.C. Maagdenhuis. Anneline heeft samen met de overige bestuursleden deze stichting verder verzelfstandigd en naamsbekendheid in Nederland gegeven. De stichting zet zich in om mensen met financiële problemen weer de eigen financiële regie te laten voeren.

Daarnaast heeft zij ook een grote bijdrage geleverd aan de Giftencommissie Nederland van Het Maagdenhuis. Deze commissie verdiept zich in de problematiek van de Nederlandse noden. Op het gebied van de ouderenzorg was Anneline de persoon die wist waar de gelden het best konden worden ingezet. Ook voor de Giftencommissie Suriname van het Maagdenhuis heeft zij grote betekenis gehad. Ook hier was haar kennis op het gebied van ouderenzorg essentieel om in het westen van Suriname het verschil te kunnen maken en een nog niet bestaand stelsel van ouderenzorg mede op poten te zetten.

Fotobijschrift: Anneline Smit ontving de koninklijke onderscheiding dinsdag uit handen van burgemeester Maarten Divendal