Kleurige panelen voor sloophuizen Bilderdammerweg

Kudelstaart – Het rijtje woningen aan de Bilderdammerweg staat op de nominatie om gesloopt te worden. Woningstichting Eigen Haard heeft in deze overeenstemming bereikt met de Bewonerscommissie Kudelstaart en de Klankbordgroep Bilderdammerweg.

Voordat definitief werd gekozen om de huizen te vervangen voor nieuwbouw is onderzoek gedaan of renovatie een optie zou zijn. Het is tot slot een beeldbepalend rijtje woningen aan de Bilderdammerweg met de mooie rode daken. Bureau Royal Haskoning DHV heeft op verzoek van de bewoners naar de huizen gekeken. Het bureau is tot de conclusie gekomen dat de fundering van de woningen een isolatiepakket, zelfs met de lichtste materialen, niet kan dragen. Renovatie is dus niet mogelijk.

Samen met de bewoners wordt gezocht naar andere huurwoningen. Voor twee gezinnen is dit gelukt en zij zijn inmiddels verhuisd. Van de lege huizen worden de ramen dicht getimmerd met beschilderde panelen. Het thema op de panelen is zee en vissen. Donderdag 19 maart zijn de ramen dicht getimmerd van de tweede lege woning.

Er is al een plan voor de bouw van nieuwe huizen op deze locatie. Over de uitgangspunten hiervoor heeft de bewonerscommissie een positief advies gegeven. Echter, de gemeente heeft een belangrijke rol in het bepalen van het nieuwbouwplan. Eigen Haard wacht nu op een besluit van de gemeente en natuurlijk tot voor alle bewoners een andere huurwoning is gevonden.