Kirsten Verhoef van Zaai in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Radio Aalsmeer wordt geheel gerund door vrijwilligers. Eén van de redacteuren en presentatoren is Esther Sparnaaij.  Wekelijks presenteert zij haar programma ‘Echt Esther’. Haar zelfgekozen onderwerpen zijn altijd actueel, interessant en zeer divers. Donderdag 15 februari verzorgde zij een wel heel bijzondere uitzending. Kirsten Verhoef (project-organisator van Zaai) was met anderen uitgenodigd om te komen praten over dit geslaagde coach-traject voor startende ondernemers, dat wordt gefinancierd door onder andere de gemeente Aalsmeer 

Wat Kirsten niet wist dat zij zelf als hoofdgast een uur lang in de schijnwerpers stond. Dat was behoorlijk wennen voor een geweldig geslaagde en sympathieke ondernemer die iedereen wil en kan helpen, maar zelf het liefst in de schaduw staat. 

Alleen maar lovende woorden

Wat Kirsten betekent voor Ondernemend Aalsmeer is goud! Als er iemand is die weet wat verbinden is, er steeds op wijst dat je nooit bang moet zijn voor concurrentie, dat kennis delen je heel veel kan opleveren, en je ook vragen mag stellen, dan is dat Kirsten. Haar gun-factor naar de andere ondernemers toe is immens groot. Mede door Kirsten – want zoals zij zelf deze avond steeds herhaalde: “Ik doe dit niet alleen”, heeft acht jaar Zaai zijn vruchten afgeworpen. Aalsmeer neemt wat betreft het aantal geslaagde ondernemers op landelijk niveau één van de hoogste posities in. Dat Kirsten nu ook een belangrijke stem heeft gekregen bij NOA (Nieuw Ondernemend Aalsmeer) zal het ondernemers klimaat alleen maar ten goede komen. 

De toegezwaaide lof van de vele ondernemers tijdens de radiouitzending gaf aan hoe geliefd en veelzijdig Kirsten is, er waren alleen maar lovende woorden. Zo vertelde één van hen wat Kirsten voor haar had betekend. “Kirsten kwam bij mij aan de keukentafel zitten toen ik het zelf moeilijk had, zij sprak mij bemoedigend toe en reikte mij zoveel mogelijkheden aan, dat ik weer verder kon.” Het was zo een treffend voorbeeld.

De getoonde energie van Kirsten lijkt onuitputtelijk, zij heeft altijd tijd en aandacht voor een ieder, alsof zij over veel meer uren beschikt dan de 24 die er zijn. Het ‘geheim’ van deze gave werd onthuld tijdens het slotwoord van de hoofdgast. “Ik voel mij thuis in het dynamische ondernemersklimaat, daar haal ik mijn energie vandaan.” De uitzending van Kirsten is terug te beluisteren via Echt Esther radioaalsmeer.nl 

Janna van Zon

Foto: Zaai coachtraject. Geheel rechts Kirsten Verhoef.