Kinderboerderij hoopt op (financiële) steun inwoners

Aalsmeer – Het is een jaar geleden dat de eerste coronapatiënt in Nederland werd aangetroffen. Enige tijd later werden er allerlei maatregelen genomen door de overheid, waaronder sluiting van alle attractieparken. Ook kinderboerderij Boerenvreugd ontkwam niet aan sluiting voor bezoekers. Met een onderbreking van een paar maanden in de zomer, waarin gelimiteerd gasten ontvangen mochten worden, is de boerderij nu al weer drie maanden gesloten voor publiek. Dus geen regulier bezoek, geen activiteiten, geen inkomsten uit entree en winkelverkoop en ook nauwelijks vakantie opvang. Gelukkig mogen de cliënten van Ons Tweede Thuis hun dagelijks werk blijven doen. In de weekenden hebben de vrijwilligers bij toerbeurt voerdienst. Uiteindelijk hebben alle dieren met regelmaat voer en verzorging nodig. Op de boerderij is er altijd werk. 

Puzzelen

De mensen begrijpen dat alle vaste kosten, zoals voor voer, energie, water, schoonmaak, onderhoud en dergelijke gewoon doorgaan. Daarvoor is geld nodig en gelukkig kan het bestuur melden dat de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer nog een gezonde financiële situatie kent waardoor de komende maanden overbrugt kunnen worden. Maar het is wel puzzelen. Het bestuur zou niets liever willen dan de hekken openzetten, zodat iedereen weer kan genieten van de gastvrijheid en de jonge dieren en de speeltuin. Helaas lijkt dat nog even niet mogelijk.  

Onderhoud aan de vloer van de speeltuin.

Onderhoud en vervanging

Wellicht is al gezien of gehoord dat er veel en hard wordt gewerkt op de kinderboerderij. Dat is ook nodig, omdat verschillende zaken dringend aan onderhoud of vervanging toe zijn. De stolp zal worden voorzien van nieuwe ramen met dubbelglas en de speeltuinvloer wordt geheel gerenoveerd met nieuw gronddoek en nieuw boomschors. Ook staat Boerenvreugd voor de keuze van een nieuw speeltoestel en is het bestuur bezig met de aanschaf van zonnepanelen. Een en ander wordt deels mogelijk gemaakt door een financiële particuliere injectie, die het bestuur geheel aan duurzame middelen zal besteden. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar zaken die nu en op langere termijn de exploitatiekosten verlagen, om zo ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor het publiek in de gemeente Aalsmeer. 

Donateurs en Club van Honderd

Binnenkort krijgen de vaste donateurs van de kinderboerderij een jaarlijkse bede voor een donatie en de leden van de ‘Club van Honderd’ de vraag om hun bijdrage weer te voldoen. De inkomsten hiervan zullen echter op dit moment niet voor een sluitende begroting zorgen. Alleen vorig jaar al heeft Boerenvreugd een vermindering van ongeveer 30% van haar inkomsten en de vooruitzichten voor 2021 zien er niet beter uit. Het bestuur en alle vrijwilligers hebben veel vertrouwen in de toekomst, want uiteindelijk zal het ‘oude normaal’ weer terug keren. Maar de tussentijd moet de kinderboerderij zien te overbruggen. Daarvoor zou het fijn zijn als meer mensen zich aanmelden als donateur of voor de Club van Honderd. Hoewel alle financiële steun welkom is, wordt vooral uitgekeken naar ondersteuning door middel van een (jaarlijkse) donatie, van alle Aalsmeerse inwoners die kinderboerderij Boerenvreugd een warm hart toedragen. Het bestuur en de vrijwilligers van Boerenvreugd zijn alle gevers bij voorbaat zeer erkentelijk! Aanmelden kan via donateur@boerenvreugd.nl