Kijkdozen festival in Wilgenlaan: Kom kijken!

Aalsmeer – In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd er in de Stommeerpolder behoorlijk gebouwd. Zo werd in 1933 begonnen met de bouw van landarbeiderswoningen in de Wilgenlaan, op behoorlijk grote stukken grond. Het idee hierachter was dat de tamelijke arme landarbeiders genoeg grond zouden hebben om voor het hele gezin “gewassen te telen”. Voor nog geen 4.000 gulden kreeg de landarbeider van de gemeente het eigendom van de woning en grond, onder gelijktijdige toekenning van een ‘lening’ van 3.500 gulden. In 30 jaar werd deze afgelost.

Springlevend

De jarendertig woningen vormen een beschermd dorpsgezicht. Hoewel de huidige bewoners geen landarbeiders meer zijn, is de historie nog steeds voelbaar in het groene laantje. Het 90 jarig bestaan van de Wilgenlaan werd aangegrepen om een feest te organiseren. Iedere 5 jaar vindt zo’n lustrumviering plaats en bereidt een ander groepje van bewoners het feest voor. Bijna alle bewoners waren zaterdagmiddag aanwezig aan het begin van de laan, waar een feestterrein ingericht was. Hier werd gegeten, gedronken en gelachen. Er werd kennisgemaakt met nieuwe bewoners, er werden familieherinneringen opgehaald en actuele ontwikkelingen besproken. Want de Wilgenlaan mag dan 90 jaar oud zijn, ze is nog springlevend. Ieder jaar worden de wilgen gezamenlijk geknot, bij terugkeer uit het ziekenhuis wordt een bloemetje uitgereikt, twee bewoners maaien de graskanten, bij bijzondere (heuglijke) gebeurtenissen gaat de Wilgenlaanvlag uit. Het aantal jongeren is inmiddels behoorlijk toegenomen en er zijn enkele mantelzorgwoningen verschenen in de achtertuinen voor ouders die mantelzorg nodig hebben.

Kijkdozen

Om het feest een bijzonder tintje te geven, had iedere woning vooraf een kijkdoos ontvangen en een paal om deze op te bevestigen. Bewoner Jeroen van der Drift van het gelijknamige bouwbedrijf had hier voor gezorgd. Keuze van het onderwerp was vrij en de creativiteit dientengevolge enorm. Op zaterdag kon gestemd worden door alle bewoners en er was een prijs voor de mooiste kijkdoos van de laan. De feestcommissie heeft besloten om de kijkdozen tot en met woensdag te laten staan. Het idee is dat mensen van buiten de Wilgenlaan misschien ook een kijkje willen komen nemen. Met name voor kinderen is dit een mooie kans om inspiratie op te doen voor een eigen kijkdoos.   

Het interieur van de winnende kijkdoos: The Temple Bar. Foto’s: www.kicksfotos.nl