KDO volleybal zoekt oud leden

De Kwakel – De afdeling volleybal van KDO viert dit jaar haar vijftig jarig bestaan. De vereniging wil dit 28 maart a.s. groots gaan vieren en zoekt daarvoor o.a. oud leden. Zij gaan een klein volleybaltoernooi houden voor de liefjhebbers . Het toernooi is van 18.30 tot 20.30 uur en daarna is erg root feest in de kantine. De organisatie heeft getracht alle oud-leden te traceren en een persoonlijke uitnodiging te sturen, maar nog niet iedereen is gevonden. Wie geen brief heeft ontvangen en wel bij KDO heeft gevolleybald, kan zich aanmelden bij KDO volleybal, Chrysantenlaan 2, 1424 AK De Kwakel of via het email-adres: volleybal50jaar@gmail.com. Aanmelders worden verzocht aan te geven of zij mee willen volleyballen of dat zij alleen komen voor het feest en of zij met of zonder partner komen. Graag reageren voor 1 december.