Kaders zonne-energie Aalsmeer vastgesteld

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer wil in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en stimuleert daarom het opwekken van duurzame energie, zoals zonne-energie. Aan het opwekken van zonne-energie zitten echter wel regels. Het college heeft daarom, na de inspraak en participatie, de ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ vastgesteld om te kunnen bespreken met de raad. Een wereld zonder fossiele brandstoffen betekent dat er alternatieven moeten komen voor olie, kolen en gas. Die alternatieven zijn er in bijvoorbeeld wind of aardwarmte, maar er worden vooral kansen gezien in zonne-energie. Het opwekken van deze duurzame energie mag daarbij zo min mogelijk negatief effect op de omgeving hebben.

Zonnepanelen

Voor de opwek van zonne-energie in Aalsmeer zijn uitgangspunten opgesteld.  Het landschap mag niet te lijden hebben onder de komst van zonnepanelen. Daarom wordt weggebleven van gebieden die landschappelijke, ecologische of cultuurhistorische waarde hebben. De ruimte moet waar mogelijk multifunctioneel gebruikt worden. Dit kan bijvoorbeeld met zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Daarnaast moet de opwek van zonne-energie altijd goed ingepast zijn in de omgeving. Niet alleen qua beeld, maar ook in verhouding tot de energiebehoefte die er is in de omgeving. De toepassing voor zonne-energie wordt dus vooral gezocht op nu nog niet benutte daken, geschikte parkeerplaatsen en waar mogelijk langs infrastructuur. Pas wanneer deze opties in een gebied optimaal benut zijn, kan onder voorwaarden in een beperkt aantal gebieden naar bijvoorbeeld zon op de grond gekeken worden.

Concept RES

De ‘Kaders Zonne-energie’ hangen samen met de concept Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland Zuid. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. Aalsmeer werkt hiervoor samen met de Amstelland gemeenten. De ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ zijn leidend voor de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie in de zoekgebieden van de concept RES en worden binnenkort behandeld door de gemeenteraad.