Nobel langer eerste burger in Den Helder

Aalsmeer – Op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Den Helder heeft de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geadviseerd de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voortijdig stop te zetten.

De minister heeft aan de commissaris laten weten dat hij heeft besloten met het verzoek in te stemmen. Gelet op het beperkt aantal benoembare kandidaten ontbrak het vertrouwen en draagvlak in de vertrouwenscommissie om tot een gedragen voordracht van twee kandidaten te komen. 

De start van de nieuwe procedure voor de benoeming van een burgemeester is in het najaar van 2020 voorzien. Er volgt dan een hernieuwde openstelling van de vacature waarvoor de gemeente een nieuwe profielschets zal opstellen.

Waarnemer blijft aan

De commissaris van de Koning heeft in overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad besloten om de huidige waarnemend burgemeester, de heer J.J. Nobel, als waarnemend burgemeester te laten aanblijven.