Installatie leerlingenraad basisschool de Schakel

Vinkeveen – Op woensdag 9 juni 2021 is, voor het eerst in de geschiedenis van de school, een leerlingenraad geïnstalleerd op basisschool de Schakel in Vinkeveen. Tien leerlingen werden officieel benoemd door de directeur en kregen hiervoor een benoemingsbrief uitgereikt.

Om deel te nemen aan de leerlingenraad vonden ‘echte’ verkiezingen plaats voor leerlingen in groep 3 tot en met 7. Net als bij echte verkiezingen kreeg iedere leerling die zich verkiesbaar wilde stellen de opdracht om zichzelf te presenteren als kandidaat. Kinderen vertelden waarom ze graag in de leerlingenraad willen en welke ideeën ze hebben om dingen op school te verbeteren. Vervolgens koos elke groep 2 kandidaten om de klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.

Het initiatief voor de leerlingenraad past heel goed binnen de schoolvisie van de Schakel, die gericht is op het bevorderen van participatie en eigenaarschap van leerlingen in de school. Deelnemen aan de leerlingenraad geeft de kinderen daarnaast ook meer verantwoordelijkheid. Wat is er mooier dan zelf mee te mogen denken over ontwikkelingen op school, zoals de invulling van het nieuwe schoolplein.