Inloophuis ’t Anker gaat weer open

Mijdrecht – Per 15 juni opent inloophuis ’t Anker aan de Karekiet 49 weer zijn deuren voor mensen die ‘geraakt’ zijn door kanker! Om de inmiddels bekende redenen was ook ’t Anker per half oktober 2020 gedwongen te sluiten.  In de maanden dat ’t Anker dicht was, hebben de vrijwilligers van het inloophuis niet stilgezeten. In en om het gebouw De Trekvogel is doorgewerkt aan het onderhoud en op diverse manieren is geprobeerd contact te houden met gasten.

Nu de corona-omstandigheden zich gunstig ontwikkelen, m.n. door de vaccinaties, neemt het kabinet per 5 juni de derde stap in het landelijke openingsplan en kan er steeds meer, ook in de binnenruimtes. Inloophuis ’t Anker is dan ook blij vanaf 15 juni weer gasten te gaan ontvangen. Voorlopig zijn er nog wel aangepaste openingstijden. In juni is men welkom op de dinsdag- en donderdagochtenden van 10.00u tot 12.00u voor koffie, thee en iets lekkers en een praatje. In juli en augustus is ’t Anker alleen op de dinsdagmorgen geopend. Of en hoe het inloophuis in september weer ‘gewoon’ opengaat en welke activiteiten er dan aangeboden kunnen worden, is nu nog niet bekend. 

Protocol

De veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en de brancheorganisatie IPSO blijven leidend bij de heropening, ook al zullen de (meeste) aanwezigen hopelijk gevaccineerd zijn. Er is een protocol opgemaakt waarin diverse maatregelen staan. Op allerlei manieren probeert ’t Anker een veilige ontmoetingsplek te zijn voor mensen die kanker hebben (gehad) en/of hun naasten. Gelukkig heeft het inloophuis een ruime huisvesting, zodat de anderhalve meter gewaarborgd kan worden. Ondanks alle vereiste maatregelen verwacht ’t Anker een gezellige en uitnodigende plek te zijn. 

Nieuwe gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom. Meld je van tevoren telefonisch even aan. We kunnen je dan in alle rust ontvangen en in gesprek gaan (06-18 07 28 67 of 06-27 18 14 16). Op de site van ’t Anker (www.inloophuishetanker.nl) of de Facebookpagina vind je meer informatie.