Inloop over woningbouw in plan ‘Zwarteweg’

Aalsmeer – Op woensdag 5 juli houdt de gemeente in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over het woningbouwproject aan de Zwarteweg. Tijdens de bijeenkomst zijn het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan en bijbehorende stukken in te zien en kunnen er vragen worden gesteld. Zwarteweg is een deelproject van ‘De Tuinen van Aalsmeer’, een reeks van nieuwbouwlocaties die mogelijk is geworden door de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg (voormalige N201).

Op de vroegere locatie van de gemeentewerf, tussen de Zwarteweg, Burgemeester Kasteleinweg, Gloxiniastraat en Hortensialaan, ligt het bouwterrein met de naam Deelplan Zwarteweg. In de Ontwikkelvisie die de gemeenteraad in december 2020 heeft vastgesteld, is voor een aantal projecten een gewijzigd woningprogramma opgenomen. Dit was naar aanleiding van de actuele situatie op de woningmarkt en op basis van de gemeentelijke Woonagenda. 

Woningen voor jongeren

De belangrijkste wijziging voor de planlocatie Zwarteweg is dat er naast eengezinswoningen (achterzijde Hortensialaan) nu ook appartementen worden gebouwd (langs de Burgemeester Kasteleinweg). Hiermee wordt ingespeeld op de vraag naar woningen voor jongeren (starters) en ouderen. In het plan komen 20 twee-onder-een-kapwoningen en maximaal 136 appartementen.

Stukken ter visie

Op dinsdag 20 juni heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplanen bijbehorende stukken van het project Zwarteweg. Met de voorgenomen wijziging van het huidige bestemmingsplan wordt op de locatie woningbouw mogelijk gemaakt. Hiermee komt het ontwerpbestemmingsplan dat in 2016 ter visie is gelegd, te vervallen. Meer informatie over dit project staat op de gemeentelijke website onder Bouwprojecten.

Inloopavond

Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de bijeenkomst, die woensdag 5 juli van 19.00 tot 20.30 uur plaatsvindt in het gemeentehuis. Medewerkers van de gemeente en de ontwikkelaar zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en de stukken toe te lichten. Op deze avond worden er nog geen tekeningen van de woningen gepresenteerd en is het ook niet mogelijk om in te schrijven voor een woning.

Foto aangeleverd.