Infrastructuur Green Park in beweging

Aalsmeer – Langzamerhand worden de contouren zichtbaar van de toekomstige infrastructuur op Green Park Aalsmeer. Deze zomer zijn de nieuwe Hollandweg en de rotonde Middenweg met de Molenvlietweg gereed gekomen en binnenkort wordt gestart met een nieuwe weg in ‘deelgebied 2’, de Samoaweg. Gemeente Aalsmeer is sinds deze zomer weer een weg rijker. De Hollandweg, die aansluit op de Middenweg, is verlegd om het toekomstige bedrijfspand van Mercedes-

Benz-dealer Gomes en de bedrijven die gevestigd zijn in het bedrijfsverzamelgebouw van Van der Meulen goed te ontsluiten. Voorheen was Royal FloraHolland eigenaar van de weg, nu wordt dat de gemeente Aalsmeer. Daarmee is de Hollandweg een officiële openbare weg geworden met een officiële straatnaam en officiële adressen. Tussen de Hollandweg en de op- en afrit van de N201 komt op termijn ook een nieuwe weg: de Zwitserlandstraat. Het gaat hier om een weg op eigen terrein.

Eerste fase Molenvlietweg

Begin september is de rotonde Middenweg en Molenvlietweg geopend (fase 1). De Molenvlietweg, die vroeger doodlopend was, wordt in twee fases doorgetrokken en vervolgens aangesloten op een nieuwe rotonde met de Aalsmeerderweg. De eerste werkzaamheden voor fase 2 starten waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar, waaronder het aanbrengen van de voorbelasting. Het gehele project is naar verwachting medio 2022 gereed. De Molenvlietweg maakt straks een belangrijk onderdeel uit van de lokale verkeersstructuur (de

Noordvork, Burgemeester Hoffscholteweg). Bedoeling hiervan is om de woonlinten, waaronder de Aalsmeerderweg, zoveel mogelijk te ontlasten van doorgaand verkeer.

Nieuwe weg: Samoaweg

Verder wordt een nieuwe weg aangelegd in ‘deelgebied 2’ van Green Park Aalsmeer: de Samoaweg. Deze nieuwe zijweg van de Aalsmeerderweg loopt eerst een stukje langs de N201 en vervolgens parallel aan de Hogedijk en de Aalsmeerderweg richting Machineweg. Het voornemen is om nog dit jaar te starten met de grondwerkzaamheden voor de weg. 

Watergang als afscheiding

Eind dit jaar wordt al begonnen aan de grondwerkzaamheden in deelgebied 2 van Greenpark Aalsmeer. Vorig jaar heeft GPAG in deelgebied 2 de eerste kavel verkocht aan transport- en aannemersbedrijf Van Wijk. Het gaat om een kavel langs de N201, tussen de Aalsmeerderweg en de Hogedijk (achter Oosteinderweg nummers 202 en 204). Op 19 augustus heeft het bedrijf de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Aalsmeer voor nieuwbouw van een bedrijfspand. 

Inmiddels is GPAG begonnen met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het terrein tussen de achtergrens van de woningen aan de Aalsmeerderweg en de onderzijde van de Hogedijk. Naast de aanleg van de Samoaweg wordt een watergang gegraven (als afscheiding met de woningen aan de Aalsmeerderweg). Naar verwachting start Van Wijk in het eerste kwartaal van 2021 met de bouw van het bedrijfspand.