Idee: Parkeren en recreatie bij Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Een (nieuw) idee om parkeermogelijkheid te creëren bij het Fort Kudelstaart is in de brievenbus van de krant achter gelaten. De bedenker is onbekend, maar de suggestie is het wel waard om ‘in de groep te gooien’. “Eenvoudig op te lossen”, zo stelt de inwoner:

Domeinen is de eigenaar van een stuk grond wat grenst aan het perceel Kudelstaartseweg 100. Dit perceel wordt verhuurd door Domeinen. De looptijd van de huur wordt steeds met een jaar verlengd. Kortom, zo stelt de bedenker: Het perceel grond kan na opzegging van het huurcontract door Domeinen binnen een jaar als parkeerterrein in gebruik genomen worden.  De grond wordt begrensd door het perceel Kudelstaartseweg 100 en het binnenwater dat grenst aan het Fort. Daarnaast loopt het perceel aan de kop door tot aan de Westeinderplassen. Dit biedt de mogelijkheid om een prachtig recreatiegebied te maken met bijvoorbeeld bankjes met uitzicht op de Poel. Aan het binnenwater van het Fort zouden aan het perceel grond ook nog ligplaatsen voor boten kunnen worden gerealiseerd. Dé mogelijkheid om een prachtige recreatiezone te laten ontstaan. De bedenker vindt het belangrijk dat inwoners, belanghebbenden en investeerders op de hoogte worden gebracht van deze mogelijkheid om de ontwikkeling van Fort Kudelstaart een optimale kans te geven.

Een goed idee? Reacties zijn altijd welkom: redactieaalsmeer@meerbode.nl.