Historische Vereniging Proosdijlanden

Regio – Henk Butink presenteert donderdag 16 november a.s. de audiovisuele show ‘Een Rondje Ronde Venen – langs de binnenring’. Dat doet hij direct aansluitend aan de korte algemene vergadering van de historische vereniging De Proosdijlanden in de verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang van de lezing 20.30 uur. Butink geeft, met bijpassende muziek, een toelichting op een selectie van gemeentelijke en rijksmonumenten (gebouwd erfgoed), buitenkunst, gedenktekens, bijzondere banken en landschapselementen. In een korte introductie legt hij uit hoe het landschap zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, waardoor er een binnen- en een buitenring is ontstaan. Hij vertelt over de gammele grond, waardoor torens omvielen en een dijk verschoof. U ziet een (voor Nederland) uniek kerkraam en kerkzilver, details van eeuwenoude luidklokken en werk van gerenommeerde kunstenaars.

Onverwachte antwoorden
Wist u dat de ‘vrouw van de Veensteker (beeld Kloosterplein Vinkeveen) als turftrapster is uitgebeeld in Amstelveen? Tevens krijgt u antwoord andere vragen. Wat is een engelenvenster? Waarom het doopbekken aan de kansel? Hoe zag het gestolen beeld eruit bij de Jozefschool in Vinkeveen? Wat had de spekpater in Mijdrecht? Waarom staat er een buismanbusje op een kerkraam? Hou oud is de haan op de toren van Wilnis? De toegang is gratis voor leden èn niet leden van HV De Proosdijlanden.

Foto: Monument Canadese militairen Wilnis