Historische Vereniging De Proosdijlanden

De Ronde Venen – Het decembernummer van de Proosdijkroniek, het kwartaalblad historische vereniging De Proosdijlanden staat weer boordevol Rondeveense dorpsverhalen. Een gemotiveerde groep schrijvers biedt het lezerspubliek een grote variatie aan nostalgische verhalen.

In deze editie krijgen de diverse sluizen aan de Ringvaart van de Ronde Venen een heldere toelichting, door de archivarissen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Karin Kuilboer en Annemieke de Boer. Chris Woerden beschrijft de activiteiten van vroegere kaashandelaren en Marjolein Stappers vertelt over de oorsprong van onze kerstornamenten. Suzanne Lekkerkerker geeft vanuit het RHC Breukelen een archiefbijdrage over een aantal markante burgemeesters van onze dorpen.

De publicatie ‘Bezet en Verzet’, die de leden van de vereniging als bijlage ontvingen bij het septembernummer, leverden een reeks van reacties op. Rita van Beek-Bakker vertelt haar oorlogsherinneringen en ook Gros Tijsseling liet Piet van Buul zijn ervaringen uit de oorlogstijd optekenen, naast zijn vertellingen over het ouderlijk bedrijf aan de Padmosweg.

De Breukeleveense Klaas Bakker beschrijft een tragisch ongeval op de vijfde plas en het verhaal van de schippersdochter Heintje Meijers. Ton Pepping leverde weer klassieke beelden aan van Abcoude uit begin twintigste eeuw, terwijl Arie Bloed een artikel schreef over hondenkarren en Peter van Golen licht het stamboomonderzoek van de Rondeveense turfmakers toe.

Dit alles, aangevuld met actuele berichtgeving over de muziektent in Vinkeveen, het veertigjarig bestaan van de historische vereniging in 2024 en de laatste bestuursmutaties, levert wederom een aantrekkelijk historisch magazine, dat garant staat voor veel leesplezier en door de vele foto’s ook aanleiding tot nostalgisch terugdenken aan hoe het ooit was.

Foto: Oud-burgemeester van Wilnis, Dick Boogaard met Koningin Beatrix (archief RHCVV Breukelen).