Historische Tuin decor voor toekomst bijen

Aalsmeer – De varroamijt vormt een bedreiging voor de Europese honingbij. Een uitgekiend teeltprogramma moet een natuurlijke barrière opwerpen tegen de verwoestende werking van deze mijt. Rabobank Regio Schiphol ondersteunt het project. 

Verdelingsproject

Sinds afgelopen vrijdag staat er in de Historisch Tuin Aalsmeer een bijzondere bijenkast. In deze kast is de honingproductie eigenlijk bijzaak. Het gaat om de beestjes zelf. Zij maken deel uit van een internationaal verdelingsproject waarmee op basis van natuurlijke selectie bijen resistent worden gemaakt tegen de varroaparasiet. “Die parasiet kwam rond 1980 ons land in en zorgt wereldwijd voor grootschalige bijensterfte”, vertelt Bartjan Fernhout, directeur van Arista Bee Research, de stichting die in Nederland het teeltprogramma coördineert.

Weerbaar maken

Tot nu toe wordt de varroamijt vooral bestreden met chemische middelen. “Maar het is natuurlijk geen fijn idee dat je bijen worden ondergespoten met pesticiden of zuren”, aldus Fernhout. “Bijenpopulaties op een natuurlijke manier weerbaar maken is een proces van de lange adem. Je selecteert op de juiste eigenschappen bij bijenvolken door sperma af te tappen bij de mannetjes (darren) en dat te insemineren bij de koninginnen. Verdere distributie kan onder andere met volken en koninginnen die op speciale plaatsen (bijvoorbeeld eilanden) op een natuurlijke manier zijn aangepaard.”

Affiniteit

Rabobank Regio Schiphol heeft twee kasten van Arista Bee Research ‘geadopteerd’ met een bijdrage uit het Coöperatiefonds. “We hebben in deze regio veel affiniteit met de landbouw en de bloemen- en plantenteelt. We weten welke belangrijke rol bijen daarin spelen”, vertelt bankdirecteur Mart Pfeiffer. Eén kast staat in de tuin van het regiokantoor van de Rabobank in Hoofddorp, de andere is nu dus op de Historische Tuin Aalsmeer geplaatst. Met het tuinbouwmuseum onderhoudt de Rabobank een warme relatie.

Bijenstal

“Op de tuin hebben we al een bijenstal. Onze huisimker Eric van de Meer gaat zich ook over deze bijenkast ontfermen”, vertelt voorzitter Leo Bertoen. Hij is opgetogen over de nieuwe aanwinst. “We willen graag het verhaal van Arista Bee Research vertellen: op de Historische Tuin Aalsmeer wordt aan de toekomst van de bij gewerkt. Daar zit een grappige parallel in met onze historische bloemen- en plantensoorten. Die worden ook nog steeds gebruikt bij moderne veredeling.”