Het ziet er naar uit dat de bieb in Wilnis open blijft!

De Ronde Venen – Gehoord hebbende de raadsleden in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken-Samenleving en Inwonerszaken, kan het wel eens zo zijn, dat de voorgestelde bezuinigingen voor de bibliotheken, met als dwingend voorstel van het college dat de bibliotheek in Wilnis moet worden gesloten, niet doorgaat.

Het voorstel werd – kun je wel zeggen – door een grote meerderheid van alle raadsfracties van tafel geveegd. Slechts de VVD was het eens met de bezuinigingen en de sluiting van de bieb in Wilnis. Het CDA, D66, PvdA/GL, Senioren-Partij, CU/SGP en Lijst 8 waren duidelijk: de Bibliotheek in Wilnis moet blijven.

De fracties van CDA en D66 diende zelfs al een concept amendement in, welke zij tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 september officieel zullen indienen. Gehoord de reactie van de overige fracties zullen er dan wel meer fractie onder komen te staan.

De VVD – wethouder Alberta Schuurs bleef erbij dat Wilnis dicht moest en dat er heel veel bezuinigd moest worden. Maar de raad beslist uiteindelijk. Wordt 30 september vervolgt.