Stedenbouwkundige visie voor Kootpark-Oost

Uithoorn – Kootpark-Oost gaat veranderen. In 2011 gaf de gemeente al aan dat in dit gebied tussen de Koningin Máximalaan, Burgemeester Kootlaan en Zijdelweg de komende jaren woningen kunnen worden gebouwd. Inmiddels hebben verschillende ontwikkelaars plannen voor dit gebied. Omdat de woningbouw in verschillende periodes zal gebeuren en de samenhang in de wijk nu vaak ontbreekt, heeft de gemeente een stedenbouwkundige visie en een vertrekpuntenkaart ontwikkeld. Dit zijn voorwaarden waaraan de plannen van alle ontwikkelaars moeten voldoen. Door deze totaalvisie krijgt het gebied een prettige uitstraling, sluit het goed aan op bestaande woningen en is er oog voor de verkeersveiligheid. Kootpark-Oost behoudt daarnaast haar van oudsher gemengde, bedrijvige karakter. Naast nieuwbouw op het Connexxionterrein en de zwembadlocatie blijft een markant gebouw als de oude Rabobank staan, dit gebouw wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Ook de brandweer verhuist niet en de Aldi mag een concreet plan uitwerken voor een permanente vestiging met appartementen.        

Woningen voor iedereen

De vraag naar woningen in Uithoorn is groot. Van ééngezinswoningen tot mogelijkheden voor senioren die overstappen naar een appartement. Vanuit de totaalvisie zorgen we ervoor dat er een goede mix ontstaat tussen luxer en betaalbaar, (sociale) huur en koop. Appartementengebouwen zijn vaak een voorwaarde om een project financieel haalbaar te maken. Maar bij de ontwikkelingen zoeken we wel zoveel mogelijk de aansluiting bij de hoogte van nabijgelegen woningen.

Parkeren, groen en sluipverkeer

Bij wonen hoort ook parkeren. Van de harde, stenige uitstraling van veel delen van de wijk, zoeken we naar groenere en vriendelijkere oplossingen. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein om zo weinig mogelijk extra parkeerdruk voor de bestaande woningen te laten ontstaan. Ook de entree van de wijk aan de Zijdelweg krijgt de uitstraling van een echte laan, met bomen aan weerszijden. Verkeer vindt zo makkelijker haar weg door de wijk. Dit zal alleen bestemmingsverkeer zijn. Sluipverkeer gaan we tegen door geen rechtstreekse aansluiting op de Máximalaan te maken.

Aldi als ingeburgerde voorziening

Aan de entree van de wijk ligt ook het filiaal van discounter Aldi. De huidige locatie van deze supermarkt is na 6 jaar inmiddels ingeburgerd bij de bewoners van Uithoorn en heeft een eigen doelgroep. De supermarkt draagt dan ook bij aan een zo compleet mogelijk voorzieningenaanbod in Uithoorn. Eerder al besloot het college af te zien van de vestiging van een derde supermarkt in het centrum van Uithoorn. Ook vestiging in het winkelcentrum Zijdelwaard of Amstelplein is niet haalbaar. Aldi Vastgoed bv heeft de gemeente in een principeverzoek laten weten plannen te hebben voor sloop van het huidige pand en nieuwbouw van een permanente vestiging aan de Sportlaan 17. Op het dak van de vestiging is ruimte voor appartementen. Op 15 september jl. heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten dit principeverzoek goed te keuren. Aldi Vastgoed bv heeft hiermee groen licht voor het uitwerken van een concreet plan. Dat wordt daarna aan de gemeente voorgelegd ter besluitvorming. Uiteraard moet dit plan ook voldoen aan de voorwaarden uit de stedenbouwkundige visie en vertrekpuntenkaart voor Kootpark-Oost.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

In Kootpark-Oost gaat dus veel gebeuren. De gemeente vindt het daarbij belangrijk om omwonenden, ondernemers en andere inwoners van Uithoorn hierover steeds goed te blijven informeren. U kunt de ontwikkelingen op Kootpark-Oost volgen via de website Uithoorndenktmee.nl. Het project Kootpark-Oost vindt u onder het kopje Projecten.