Hard op weg naar nul inbraken op Industrieterrein

Hard op weg naar nul inbraken op Industrieterrein

Mijdrecht – Je kan het een onvervalst succesverhaal noemen, de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, politie en brandweer om de criminaliteit terug te dringen. Door elkaar regelmatig op te zoeken, duidelijke afspraken te maken en met de steun van moderne technologie werden indrukwekkende resultaten geboekt. Zo daalde binnen enkele jaren het aantal inbraken op het bedrijventerrein Mijdrecht met 80 procent. De samenwerkingspartners zijn echter nog niet tevreden. Gestreefd wordt het aantal inbraken tot nul te reduceren.
Na de eeuwwisseling leek het de verkeerde kant op te gaan met het Mijdrechtse bedrijventerrein. Vanwege gebrekkig onderhoud aan panden verloederde sommige delen van het terrein. Daar tegenover stond een toename van criminaliteit, met name van het aantal inbraken. Deze giftige cocktail leidde tot verslechtering van het ondernemersklimaat.
Voor de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) en de gemeente vormde dat in 2004 aanleiding om de Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) op te richten. En met resultaat. De criminaliteitscijfers hebben zich de afgelopen jaren zeer gunstig ontwikkeld en het streven is die lijn vast te houden. Meer hierover l;ees de Nieuwe Meerbode woensdag 2 november