De Eendracht bezoekt fort aan de Amstel!

Amstelhoek –  In het kader van het project Kunst Centraal bezochten de leerlingen van  groep 7 en 8 van OBS De Eendracht  Fort Amstelhoek en keken gefascineerd naar een indrukwekkende voorstelling van acteur Ton Feil. Het project is ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs dat met historische verhalen aansluit bij geschiedenis, het lees- en taalonderwijs en de culturele omgeving. De aandacht voor de eigen culturele omgeving en het cultureel erfgoed wordt in de nieuwe kerndoelen van het onderwijs als een belangrijk onderdeel genoemd.

De leerlingen worden zich bewust van hun eigen culturele omgeving, het aanwezige culturele erfgoed en de daaraan verbonden verhalen en gebeurtenissen. Ze leren dat vormgeving geplaatst kan worden in een historische, culturele of maatschappelijke context en dat kunst betekenis krijgt vanuit deze context.

Op school werden al een voorbereidende lessen gegeven en na het bezoek volgende leerlingen nog het tweede onderdeel van het project. Dit is een schrijfopdracht in de klas, waarbij de leerlingen een dagboekfragment schrijven. Het vormt de afsluiting van dit mooie project, waarbij de leerlingen van de bovenbouw van OBS De Eendracht samen nog napraten over wat ze hebben meegemaakt. Zo blijven ‘de verhalen’ levend en ons cultureel erfgoed wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie.