GroenLinks: Verbeter leefbaarheid in wijken

Aalsmeer – “Verbeter de leefbaarheid van onze wijken en zet in op verduurzaming van huizen.” Dat is de oproep van GroenLinks Aalsmeer. De fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college met het verzoek een subsidieaanvraag in te dienen voor het nieuwe Volkshuisvestingsfonds van het rijk.

Begin november heeft het kabinet gehoor gegeven aan de eisen van GroenLinks en PvdA om extra maatregelen te nemen om de wooncrisis te lijf te gaan. Eén van de onderdelen is het Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro dat beschikbaar komt voor gemeenten. Zij kunnen dit in 2021 inzetten voor verduurzaming en leefbaarheid van wijken.

Volgens GroenLinks biedt het Volkshuisvestingsfonds kansen om buurten een extra impuls te geven. Het geld kan worden ingezet voor renovatie en verduurzaming van woningen. Dat zorgt voor een lagere energierekening én voor minder uitstoot van schadelijke Co2. Daarnaast kan het geld dienen voor het verbeteren van de woonsituatie, bijvoorbeeld door het vernieuwen van speeltuintjes, het buurthuis of meer groen in de wijk.   

“Hartstikke mooi dat deze extra bijdrage van het rijk beschikbaar is gekomen. Dit kan echt een verschil maken en het woonplezier van heel veel bewoners van Aalsmeer vergroten”, zegt Ronald Fransen, fractievoorzitter en raadslid van GroenLinks. “We gaan er vanuit dat onze gemeente snel een aanvraag gaat doen, zodat we hier gebruik van kunnen maken.”