‘Groen moet je doen’ op IKC Triade

Aalsmeer – Al ruim een half jaar maken leerlingen en medewerkers met veel plezier gebruik van het nieuwe gebouw van IKC Triade aan de Dreef. Thematisch werken is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op IKC Triade. Met het thema ‘Groen moet je doen’ zijn onderwijs en opvang gedurende acht weken lang bezig met duurzaamheid, de natuur en het milieu. 

Zo hebben de kinderen in groep 3 en 4 zich bezig gehouden met zwerfafval: wat is het, wat kunnen we ermee en ertegen doen? Groep 5 en 6 hield zich bezig met de voetafdruk die zij achterlaten in de wereld: wat heeft jouw doen en laten voor effect op de aarde? En wil en kan ik hierin iets aanpassen? 

In groep 7 en 8 gaven de kinderen zelf aan iets verder te willen gaan dan alleen die voetafdruk: zij hebben zich verdiept in wat zij kunnen doen voor de natuur en het milieu. Daarnaast zijn er bij de atelierlessen bijvoorbeeld voerbollen voor vogels gemaakt, hebben de kinderen leren debatteren over zaken die met het milieu te maken hebben en hebben verschillende groepen een lied gemaakt over wind- en zonne-energie en waarvoor dit allemaal gebruikt wordt. 

Ruilkraam in aula

Niet alleen de kinderen zijn bezig geweest met duurzaamheid, ook ouders hebben hun steentje bijgedragen. Als afsluiting is er een ruilkraam, die gedurende twee weken in de aula staat. Hierbij kunnen medewerkers, kinderen en ouders producten die zij zelf niet meer gebruiken in de kraam neerzetten, waarbij iedereen vrij is om te ruilen. Kinderen leren op deze manier duurzaam met producten om te gaan.