Groen Fonds open voor groene initiatieven

Amstelland – In 2024 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw een bedrag beschikbaar voor groene projecten. Er is een bedrag van 45.000 euro beschikbaar voor het Betrekken bij Groen Fonds. Groene vrijwilligers en andere natuurliefhebbers kunnen opnieuw met goed doortimmerde projectvoorstellen te komen. Projecten die de soortenrijkdom in de provincie Noord-Holland versterken en zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking.

Vanaf 1 januari tot en met 1 februari (31 januari 23.59 uur) 2024 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie: het betrekken van mensen, bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, monitoring, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting.  Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staat op de website van Landschap Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. 

Foto: Vrijwilligers aan de slag voor meer biodiversiteit. Foto: Yorinde Diepstraten