Gezonde start op basisschool in Aalsmeer

Aalsmeer – De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Aalsmeer zorgt ervoor dat kinderen goed worden gemonitord en daarnaast begeleidt het de ouders bij de opvoeding van hun kind. Deze begeleiding vindt al vanaf de geboorte plaats. Deze monitoring en begeleiding heeft onder andere als doel om het kind zo gezond mogelijk te laten opgroeien en mochten er vragen/problemen zijn dan kunnen deze zo snel mogelijk worden behandeld. Na bijna 4 jaar vinden er geen regelmatige consulten meer plaats bij de JGZ. Als het kind deze leeftijd heeft bereikt bespreken de jeugdverpleegkundigen en de ouders de groei en de ontwikkeling van het kind en ook hoe het gaat in het gezin. Daarnaast doen ze dan allerlei ontwikkelingsspelletjes en vindt er lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast krijgen de bijna 4-jarigen een sporttasje met waterfles en fruitbakje mee naar huis om een gezonde start op de basisschool mogelijk te maken. Mireille Caarls-Sanou (jeugdverpleegkundige Aalsmeer): “Het is mooi dat we de kinderen en hun ouders een mooi tasje kunnen mee geven en zo ook makkelijk het gesprek kunnen voeren over fruit/groente meegeven naar de basisschool en het belang van waterdrinken. Daarnaast zit er ook nog in het sporttasje het nieuwe groeiboekje voor het schoolgaande kind en kunnen we uitleggen hoe ze de JGZ kunnen bereiken mochten ze nog vragen hebben.”

De inhoud van de tasjes is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Zij draagt graag bij aan een gezonde start op de basisschool en ondersteunt dan ook graag dit mooie initiatief. Henk Gerla (Zorg en Zekerheid): “Zorg en Zekerheid hecht groot belang aan een gezonde leefstijl en preventie. Een gezond begin van de basisschool hoort hier zeker bij en wij vinden dan het ook heel waardevol dat we dit kunnen faciliteren.” 

Ook JOGG Aalsmeer gaat voor een gezonde start op de basisschool en heeft eveneens een bijdrage geleverd aan de inhoud van de tasjes. Micha Hoogewoud (JOGG regisseur in de gemeente Aalsmeer): “Het motto van JOGG is gezonde jeugd, gezonde toekomst. Dit motto sluit heel goed aan bij het uitdelen van deze tasjes. Door zo gezond mogelijk te beginnen aan de basisschool wordt er een basis gelegd voor een gezonde toekomst!”