Geweldige try-out van Maskerade!

Uithoorn – De afgelopen maanden is Toneelgroep Maskerade druk geweest met de voorbereidingen voor de voorstellingen van Wees Maar niet Bang in het Donker. Ze waren er helemaal klaar voor in het Alkwin Kollege. Het ingewikkelde decor was opgebouwd, iedereen kende zijn rol, voor spelers in quarantaine waren vervangers gevonden en op dinsdag werd de eerste try-out gespeeld van Wees Maar niet Bang in het Donker.

Dat was de dinsdag van de persconferentie waarop strengere corona maatregelen werden aangekondigd.

Maar na de try-out op woensdag viel helaas voorlopig het doek voor deze voorstelling waar met man en macht aan is gewerkt. De veiligheidsregio mocht de voorstelling niet door laten gaan, ondanks de door Maskerade genomen voorzorgsmaatregelen, zoals het beperken van het aantal bezoekers tot 30 per voorstelling. Voornaamste reden was dat het Alkwin Kollege geen officiëel theater is – zelfs niet nadat het door Maskerade onder handen is genomen.

Geduld

Publiek en spelers zullen geduld moeten hebben nu ook deze keer de voorstellingen niet kunnen doorgaan vanwege de onzichtbare en ongenode gast die iedereen in zijn greep houdt. Wat dat betreft is dit stuk een metafoor voor de werkelijkheid; ook in het stuk sluipt een geheimzinnige, vrijwel onzichtbare gast rond. En ironisch genoeg ook de stukken van toneelschrijver Sebastiaan Sluw, in wiens huis het verhaal zich afspeelt, werden niet of nauwelijks opgevoerd.

Ondertussen wordt een nieuwe productie opgestart, en kan er begonnen worden met het repeteren van nieuwe teksten. Waarschijnlijk voorlopig online, in afwachting van betere tijden.

Alle donateurs worden hartelijk bedankt! Toneelgroep Maskerade hoopt op uw steun te kunnen blijven rekenen. Ook de mensen die kaarten gekocht hadden en het betaalde bedrag omzetten in een gift willen we bedanken voor deze extra steun! Een productie die niet doorgaat is immers een financiële tegenvaller voor de club.

De gelukkigen die wel getuige konden zijn van de try-outs bestookten cast en crew van Maskerade met complimenten over hoe grappig, spannend en verrassend deze voorstelling was. Mede om die reden wordt het stuk nog niet definitief afgeschreven en is het wellicht in betere tijden alsnog te bekijken.