Gemeente Uithoorn over Schiphol

Uithoorn – De gemeente Uithoorn zet zich actief in voor een gezond en leefbaar Uithoorn en De Kwakel, waar inwoners prettig kunnen leven. Schiphol heeft daar veel invloed op. In Uithoorn en De Kwakel ervaren we namelijk de lusten van Schiphol, maar ook steeds vaker de lasten van de luchtvaart. Sterker nog, de huidige overlast is voor een groot deel van de inwoners onacceptabel geworden. Om daar aandacht voor te vragen, stuurt de gemeente haar standpunt over Schiphol naar de landelijke politieke partijen. Zo kunnen zij bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma dit standpunt meenemen. Als de verkiezingen zijn geweest en er een regering wordt gevormd, zal de gemeente haar geluid weer laten horen. De belangrijkste boodschap? Elke maatregel of ontwikkeling moet tot minder (geluids)overlast en uitstoot van schadelijke stoffen in Uithoorn en De Kwakel leiden. Het roer moet om. Want genoeg is genoeg!

Minder vluchten, meer rust
Krimp is, volgens Herman Bezuijen van Gemeentebelangen van de Raadswerkgroep Schiphol, de enige oplossing om op korte én lange termijn de leefkwaliteit in Uithoorn te verbeteren. ‘De verstoorde balans tussen Schiphol en haar omgeving moet dringend worden hersteld,’ vertelt hij, ‘want de overlast is onevenredig groot geworden. Gelukkig heeft ons standpunt maatschappelijk draagvlak en heeft het kabinet vorig jaar besloten tot krimp. Daar zijn we heel blij mee en we hopen dat een volgend kabinet hier voortvarend mee aan de slag gaat.’ Ook Judith Beuse van DUS! benadrukt de noodzaak tot krimp. ‘Inwoners maken zich zorgen om hun gezondheid en wonen daardoor minder prettig in Uithoorn en De Kwakel. Dat zijn duidelijke alarmbellen. Er is dus echt actie nodig!’

Scheefgroei Aalsmeerbaan herstellen
De overlast van Schiphol is grotendeels te wijten aan de extreme toename van het aantal starts vanaf de Aalsmeerbaan, waarvan de vliegroute over Uithoorn gaat. Tussen 2009 en 2019 is het aantal starts vanaf deze baan bijna verdubbeld. Bovendien is het geluidsniveau onder de vliegroute nog hoger geworden, door de nieuwe startmethode (NADP2) waarbij lager gevlogen wordt. ‘Willen we een verbetering van de leefkwaliteit van Uithoorn realiseren en de scheefgroei herstellen,’ zegt Els Gasseling (PvdA), ‘dan moet het gebruik van de Aalsmeerbaan drastisch omlaag. De krimp moet daarom in eerste instantie op deze baan plaatsvinden.’

Nachtrust kinderen waarborgen
Dat die krimp hard nodig is, vindt ook Nienke Hoogenstraaten (CDA). ‘Inwoners van onze gemeente ervaren nauwelijks meer momenten van rust,’ stelt ze. ‘Door de extra starts op de Aalsmeerbaan, maar ook doordat de geluidsoverlast de laatste jaren vroeger begint en langer doorgaat. Dat betekent extra geluid op momenten dat veel inwoners van Uithoorn en De Kwakel nog slapen of juist naar bed gaan. Dit schaadt de nachtrust, vooral van onze kinderen. Déze zomer was de dagelijkse overlast door honderden startende vliegtuigen over Uithoorn nog meer merkbaar. Wij vinden dan ook dat iedere maatregel rond Schiphol moet bijdragen aan het verminderen van de overlast in de zwaarbelaste Zuidoosthoek, de regio onder de uitvliegroute van de Aalsmeerbaan.’

Samen voor minder hinder
Toch blijft de Raadswerkgroep Schiphol van de gemeente optimistisch en wil ze de dialoog met de nieuwe verantwoordelijk minister hervatten. Martine Cranendonk van de VVD: ‘We pakken de draad graag weer opnieuw op en zijn blij met de voorgenomen krimp van Schiphol. De omschreven aanpak zien we als goede tussenstap naar een brede verbetering van de leefkwaliteit voor onze inwoners. Samen gaan we voor minder hinder’.